Výsledky castingového fóra: Colin Paturel

Přehled všech dosavadních kandidátů na Colina Paturela podle www.angelique.cz

« zpět na Casting filmu snů

Colin Paturel v Angelice
(s. 363) Pomalu se tam cosi pohnulo a kráčelo kupředu. Byl to otrok s těžkými řetězy na rukou i nohou. (...) Z pódia bylo vidět, že je výjimečně vysoký a silný. Košile a krátké kalhoty, obvyklé oblečení otroků, odhalovaly svalnaté paže a nohy, hrudník široký jako štít, hustě zarostlý jako hruď medvěda. Zářil na něm medailónek s Pannou Marií. Rozcuchané vlasy a vousy měl světlé. Ze slámově žlutého strniska, pokrývajícího tváře, zářily dvě chytré modré oči. Zblízka bylo vidět, že vikingovy spánky už prokvétají stříbrem stejně jako vousy. Byl přibližně čtyřicátník: dvanáct let strávil v otroctví.
(s. 367) „Mám rád Normanďany,“ prohlásil Mulaj Ismail blahosklonně. „Musím rozkázat pirátům ze Salé, aby zamířili k Honfleuru a le Havru a přivezli mi jich víc. Na tobě se mi nelíbí jediná věc, Coline Patureli. Jsi opravdu příliš vysoký. Jsi větší než já a takovou drzost nemohu snést.“ „Máš mnoho prostředků, jak to napravit, pane. Můžeš mi setnout hlavu. Nebo mě nechat usednout po tvém boku. V turbanu pak budeš vyšší než já.“
(s. 386) Normanďan byl neustále v okovech. Často měl záda i paže pokryty krvavými šrámy po bičování a ranách holí za to, že se neustále dovolával spravedlnosti. Přesto mu klidně na herkulovská záda naložili těžké pytle vápna a on stoupal s železy na nohou až na vrcholek stavby. Brával v ochranu ty nejslabší a nikdo se mu neodvážil oponovat.
(s. 480) Angelika se zlobila sama na sebe, že je svému společníkovi tak na obtíž. Zlobila se, že ji nese na pevných zádech jako dítě. Colinova záda byla za těch dvanáct let otroctví v podstatě zvyklá na daleko těžší břemena. Proslavil se svou silou, a tak mu nakládali nelidské náklady. Jeho svaly, dokonce i srdce, bylo neúměrnou námahou nesmírně odolné.
(s. 484 – 485) Normanďan spal. Klidný a pravidelný dech mu zvedal širokou zarostlou hruď, vykukující rozhaleným burnusem. Ne, není nemocný. Jeho opálená pleť, vážně sevřené rty, hrdé i ve spánku a klidný výraz obličeje, lehce spočívajícího na paži, ba i bezstarostná poloha těla s lehce zvednutými koleny prozrazovaly zdravého muže, nabírajícího síly po těžké práci. Jak ho tak pozorovala spícího pod cedry, napadlo ji, že připomíná Adama.V jeho obrovském a silném těle byla prvotní dokonalost. Byl to prostý muž, biblický lovec, mstitel a pastýř svého lidu.
GOLON, Anne – GOLON, Serge. Nezkrotná Angelika. Praha: Český spisovatel, 1993.

Colin Paturel v Angelice
(s. 143) Na přídi stál urostlý muž. Na pozadí moře se rýsovala jeho tmavá mohutná postava. Nedaly se rozeznat jeho rysy, ale bylo zřejmé, že je zarostlý jako Viking, kolem hlavy měl zlatou rozevlátou aureolu. Měl kabát s dlouhými rukávy a širokými, vyšívanými manžetami. Křížem přes prsa měl řemen, na němž visely zbraně, silné svalnaté nohy vězely ve vysokých botách do půli stehen. Na zářivém pozadí zátoky připadal Angelice jako obr.
(s. 146) Pozoroval ji světlýma, zasněným očima bez jediného mrknutí. Najednou nevěděla, co dál, uvědomovala si, že hledá, poznává každičký rys její tváře, stejně jako ona si prohlížela tu snědou tvář zarostlou světlým plnovousem, to široké čelo zbrázděné třemi hluboými vráskami, protínajícími ho jako jizvy; pod hřívou zcuchaných Normanďanových vlasů nacházela jen nepatrně změněnou přátelskou tvář...
(s. 150) Pod nízkým stropem vypadal jako obr. Kdysi měl ten nejsilnější otrok Mulaje Ismaila jen kosti a svaly, teď se mu postava trochu zaoblila, čímž ten nepřemožitelný herkules se širokými rameny, silným krkem, neústupným čelem a mocným hrudníkem vypadal ještě působivěji.
(s. 306) Colin se svázanýma rukama a nohama se mezi vojáky jen stěží prodíral davem. Ve větru mu vlály rozcuchané vlasy a vousy. Zamračeně hleděl zpod huňatého obočí do dálky nad hlavami zmítajícího se davu. Najednou připomínal bezbranného titána Prométhea, připoutaného ke skále a vydaného napospas orlům.
(s. 321) Pak se pohledem vrátila ke Colinovi (...) Dnes večer měl své modré velitelské oči, ten blankytný pohled velkého Colina zvyklého číst v poušti i dohlédnout až na dno lidských duší. (...) Colin byl i přes svou vrozenou inteligenci nevzdělaný, neuměl ani číst, a tak byl bezbranný před nečekanými údery.
(s. 330) „(...) byl dvanáct let králem vězněných křesťanů v Meknesu, v marockém království u Berberů, jehož vladař křesťany tvrdě pronásledoval a zde přítomný Colin Paturel je vzal pod svou ochranu a dvanáct let vládl tomuto národu o tisíc duších. (...) Udělal z nich silný, hrdý, sjednocený lid, bojující proti návalům beznaděje a pokušení zříci se vlastní víry.“
(s. 331) „(...) Svou moudrostí vám bude pomáhat tomu čelit, usnadní vám kontakty s okolními národy, protože mluví anglicky, holandsky, španělsky, portugalsky, arabsky, ovládá i baskický dialekt. (...) Dávám vám za vůdce hrdého křesťana, který pro víru dokázal prolévat vlastní krev.“
(s. 338) S rukama podél boků stál tiše a klidně uprostřed ovací, stejně jako stál předtím v záplavě hrozeb. Colin Paturel, král otroků a všech opovrhovaných a pronásledovaných, se tu tyčil jako nejsilnější z nich v celé své výši pod oblačným nebem jako nezničitelná hradba, ve své přímosti, velkorysosti a odvaze neuvěřitelně odolný proti všem úskokům.
GOLON, Anne – GOLON, Serge. Angelika v pokušení. Praha: Český spisovatel, 1994.

Tváře navrhované na Colina Paturela
Anketa


Kiefer Sutherland


Russeell Crowe
Daniel Craig


Sean Bean
Gerard ButlerColin Paturel

Kiefer Sutherlandmálo ohlasov
nar. 21.12.1966 vo Veľkej Británii
24 hodin, 2001 (Jack Bauer); Hráči so smrťou, 1990 (Nelson)
Daniel Craigniekomu sa hodí, niekomu nie
nar. 2.3.1968 vo Veľkej Británii
Casino Royale, 2006 (James Bond)
Gerard Butlerpre väčšinu prijateľný
nar. 13.11.1969 vo Veľkej Británii
300: Bitva u Thermopyl, 2007 (kráľ Leonidas); P.S. Miluji tě, 2007 (Gerry Kennedy)
Russell Crowepreferovaný, pokiaľ sa nenavrhol Gerard Butler
nar. 7.4.1964 na Novom Zélande
Čistá duša, 2001 (John Nash); Gladiátor, 2000 (Maximus)
Sean Beannavrhován též na Philippa du Plessis
nar. 17.04.1959 ve Velké Británii
Scarlett, 1994 (Lord Richard Fenton); Zlaté oko, 1995 (Alec Trevelyan / Janus)