Výsledky castingového fóra: Joffrey de Peyrac

Přehled všech dosavadních kandidátů na Joffreye de Peyrac podle www.angelique.cz

« zpět na Casting filmu snů

Joffrey de Peyrac v Angelice
(s. 160 – 161) Tak Angelika poprvé uslyšela o Zlatém hlasu království. „To je nejslavnější zpěvák z Toulouse,“ vysvětlil jí (pozn. de Lauzun). „Od dob velkých středověkých trubadúrů se v Languedoku nikdo podobný nenarodil. Až ho uslyšíte, madame, neodoláte jeho kouzlu.“
(s. 162) Objevila se vysoká postava v rudém sametu, opírající se o ebenovou hůl. Jak se ten člověk kulhavě blížil, rozeznávala v orámování obrovské černé paruky obličej na pohled stejně nehezký jako chůze. Spánek a levou tvář protínaly dvě hluboké jizvy a napůl přivíraly víčko. Rty byly silné a tvář bez vousů, což nebylo v módě a ještě podtrhovalo neobvyklé vzezření tohoto podivného strašáka.
(s. 166) „Nemám žádnou dýmku, ani nešňupu. Kouřím stočený list jako někteří divoši v Americe. Nikdo mě nemůže obviňovat, že jsem vulgární jako mušketýr nebo přepjatý jako nějaký dvorní švihák.“
(s.167) ... a jeho načechrané černé lokny se dotkly Angeličiny ruky; rychle ucukla. Vtom si všimla, že manžel nemá paruku, že ta bohatá hříva jsou jeho vlasy.
(s. 172) Angelika pocítila tak pevné objetí, že ji od toho vysokého hubeného muže až překvapilo.
(s. 174) ... musela uznat, že ten muž umí bavit společnost, je milý, zvláštní a sympatický. (...) Zároveň však neuplynul jediný den, aby jí neposlal nějaký dárek...
(s. 175) Byl spontánně, vesele a vynalézavě galantní a dámy ho očividně rády vyhledávaly.
(s. 181) „Mám několik fyzikálních přístrojů, ale především dělám chemické pokusy s kovy, například se stříbrem a zlatem.“ „Alchymie,“ vydechla vzrušená Angelika (...) „A víte, co říká André Le Chapelain na začátku učebnice Umění milovat: Aby se člověk mohl věnovat lásce, nesmí mít materiální starosti.“
(s. 182) „Chybí mi rozptýlení, a vy jste zosobněná Zábava a Hra.“ (...) Joffrey de Peyrac přitahoval ženy. To nemohla Angelika popřít; z počátku ji to nesmírně udivovalo, ale pomalu to začínala chápat. Neuniklo jí, jak ženy najednou propadají vzrušení, jak se její krásné přítelkyně rozechvějí, když se po chodbách ozvou váhavé kulhající kroky. (...) Ví, jak mluvit se ženami. Je kousavý i něžný, umí vzbudit ve své společnici dojem, že je nejpřitažlivější ze všech.
(s. 196) „Hrabě de Peyrac je nadaný vědec...“
(s. 197) „Všechno vykoupil a od té doby jeho jmění neustále roste. Ačkoliv je jeden z mála šlechticů, kterého není u dvora vůbec vidět, dokonce se ho úmyslně vzdaluje, takže nepobírá ani královskou rentu.“
(s. 200) Má nejkrásnější vlasy na světě, řekla si Angelika.
(s. 254) Připadalo jí, že kdyby byl krásný a nezranitelný, nemohla by ho vášnivěji milovat.
GOLON, Anne – GOLON, Serge. Angelika Markýza Andělů. Praha: Ikar, 1999.

(s. 220) Protože pod pódiem stála vysoká a tmavá postava.
GOLON, Anne – GOLON, Serge. Nezkrotná Angelika. Praha: Český spisovatel, 1993.

(s. 341) Nepamatovala si, že je tak vysoký. (...) Nepamatovala si ani, že je tak rozložitý. (...) Spíš hranatější, jako vytesaný z nějaké černé skály, s rovnými rameny, přepásaný širokým černým pásem, na němž se houpala pouzdra dvou vykládaných revolverů, dlouhé štíhlé svaly se vyjímaly pod přiléhavými koženými kalhotami.
GOLON, Anne – GOLON, Serge. Angelika se bouří. Praha: Český spisovatel, 1993.

Joffrey de Peyrac v Angelice
(s. 62 - 65) Pronikavé černé oči pod hustým obočím měly týž výraz, jaký zářil před chvílí průzory masky. Měl ostře řezaný obličej, na levé tváři stopy po starém zranění, jizva byla zřetelná a trochu ho znetvořovala, ale děsivě nepůsobil. (...) Ten milovaný obličej ji dlouho bolestně pálil v srdci, nakonec se však začal propadat, protože neměla žádný portrét, aby si ho připomněla. Teď se děj odvíjel naopak: Jako by se ze zapomnění před ní neobyčejně přesně vynořoval. Jemný šlechtický nos, silné posměšné rty, vysedlé lícní kosti a pevné čelisti, rýsující se pod matnou pletí Akvitánce, známá linie jizev, jež ho hyzdily, a které kdysi něžně přejížděla prstem. (...) „Ne, ne, vy nejste... on. On měl dlouhé vlasy... ano, strašně husté, černé vlasy kolem obličeje....“ „Vlasy? Už dávno jsem si nechal ostříhat tu otravnou hřívu. Není to móda pro piráta.“ „Jenže on... on kulhal,“ křičela. „Člověk si může nechat ostříhat vlasy, namaskovat obličej, ale nemůže z krátké nohy udělat dlouhou.“
(...) Joffrey stál na konci nádherně prostřeného stolu. Postava v rudém sametu s aureolou dlouhých černých vlasů, se zářícím úsměvem sněhobílých zubů.
(...) Teprve, když se ironicky usmál, poznala ho. (...) Byla to tvrdší, výraznější, dokonce snad pravidelnější tvář než kdysi, protože jizvy jako by se poněkud vyhladily, tvář s onou patinou mužného věku: tvář Joffreye de Peyrac.
(s. 67) Tentokrát ji zarazil úsměvem, odhalujícím stále nádherné zuby. Úsměvem posledního trubadúra, jen trochu melancholickým či vystřízlivělým. „Patnáct let, madame. Pomyslete na to.“
(s. 79) Bylo jí teprve 17, když se s ní oženil.
(s. 138) Když se s ní v Toulouse oženil, netušil, jaké objevy mu přinese toto manželství, tato smlouva. Bylo mu třicet let a dobrodružství se ženami se už poměrně nasytil.
GOLON, Anne – GOLON, Serge. Angelika a její láska. Praha: Český spisovatel, 1993.

(s. 24) Smekl klobouk s pérem a husté vlasy zazářily na slunci jako kovové. Jeho gaskoňské kučery byly dosud černé jako uhel, ale na spáncích už lehce prokvétaly. Díky svému jižanskému původu – mísila se v něm krev španělská a saracénská – měl na slunci pleť tak tmavou, že se příliš nelišil od rudocha, vedle něhož stál. Na tvářích měl světlejší stopy po masce, kterou občas nosil. Husté obočí se klenulo nad pronikavýma očima. Profil měl ostrý a nesouměrný, zvlněná ústa provokovala svou sebejistou smyslností. Měl silné, široké rty, jemné a v opáleném obličeji narůžovělé. Chvěly se a svíraly, v úsměvu odhalovaly běloskvoucí zuby. Žily svým vlastním životem v té zvláštní tváři, v níž každý rys prozrazoval šlechtický původ. Široké myslitelské čelo, klenuté oblouky obočí a oči jiskřící inteligencí dotvářely ušlechtilý obličej. Nos a rozhodná brada prozrazovaly dobyvatele, horala zvyklého žít se vztyčenou hlavou a pozorovat orly. Ta maurská, poživačná ústa vypadala panovačně, i když mlčel, a vypadala v té tváři sice pozemsky, ale podivně dvojsmyslně: vyvolávala neklid. Taková ústa vytesali antičtí sochaři svým podobám bohů a netušili, že svým dlátem ztvárňují radost ze života a jeho příjemností, tak typickou pro první středomořské civilizace. Když Angelika pozorovala ta nesmírně živá a citlivá ústa v často tak přísném, ba hrozivém obličeji, zatoužila náhle přitisknout na ně své rty.
GOLON, Anne – GOLON, Serge. Angelika a nový svět. Praha: Český spisovatel, 1994.

Tváře navrhované na Joffreye de Peyrac
Anketa


David Copperfield


Josef Vojtek


Robert Downey Jr.


Adrian Pasdar


Jeremy Irons


George Clooney


Clive Owen


Javier Bardem


Gerard Butler
Sami Frey


Patrick Dempsey


Timothy Daly


Jeffrey Dean Morgan


Daniel Day-Lewis


Daniele Liotti


Lorenzo Lamas


Mark Umbers


Daniel Hůlka
Nicolas Cage


Viggo Mortensen


Eric Bana


John Malkovich


Laurence Olivier


Goran Visnjic


Adrian Paul


Michael T. WeissJoffrey de Peyrac

David Copperfieldkladné ohlasy
nar. 16.09.1956 v USA
výška: 1.83 m
Magie a kouzla Davida Copperfielda (kouzelník David Copperfield)
Sami Freykladné ohlasy (ale už je za zenitem)
nar. 13.10.1937 ve Francii
výška: 1.78 m
Angelika a král, 1966 (Bachtiari Bej); Manželé z roku II, 1971 (Marquis de Geron)
Nicolas Cagezavrhnutý (příliš nežný)
nar. 07.01.1964 v USA
výška: 1.83 m
Skála, 1996 (Dr. Stanley Goodspeed); Město andělů, 1998 (Seth)
Josef Vojtek - zavrhnutý
nar. 21.06.1965 v Československu
výška: 1.86 m
Jak se krotí krokodýli, 2006 (Koudelka Dali), muzikál Angelika
Patrick Dempsey - málo ohlasů, zřejmě zavrhnutý
nar. 13.01.1966 v USA
výška: 1.79 m
Chirurgové, 2005 (Dr. Derek Shepherd)
Viggo Mortensenmálo ohlasů, zřejmě zavrhnutý
nar. 20.10.1958 v USA
výška: 1.80 m
Pán prstenů, 2002 (Aragorn)
Robert Downey Jr.zavrhnutý pro malou výšku
nar. 04.04.1965 v USA
výška: 1.73 m
Ally McBeal, 1997 (Larry Paul); Chaplin, 1992 (Chaplin)
Timothy Dalymálo ohlasů, zřejmě zavrhnutý
nar. 01.03.1956 v USA
výška: 1.85 m
Private Practice, 2007 (Dr. Pete Wilder);
Eric Banamálo ohlasů, zřejmě zavrhnutý
nar. 09.08.1968 v Austrálii
výška: 1.89 m
Mnichov, 2005 (Avner); Černý jestřáb sestřelen, 2001 (Hoot)
Adrian Pasdarkladné ohlasy
nar. 30.04.1967 v USA
výška: 1.78 m
Carlitova cesta, 1993 (Frankie Taglialucci)
Jeffrey Dean Morgantéměř žádné ohlasy, zřejmě zavrhnutý
nar. 22.04.1966 v USA
výška: 1.88 m
Chirurgové, 2005 (Denny Duquette); P.S. Miluji Tě, 2007 (William 'Billy' Gallagher)
John Malkovichzavrhnutý (působí chladně)
nar. 09.12.1953 v USA
výška: 1.85 m
Nebezpečné známosti, 1988 (Valmont); Bídníci, 2000 (Javert)
Jeremy Ironstéměř žádné ohlasy, zavrhnutý
nar. 19.09.1948 ve Velké Británii
výška: 1.87 m
Lolita, 1997 (Humbert Humbert); Kupec benátský, 2004 (Antonio)
Daniel Day-Lewispár kladných ohlasů
nar. 29.04.1957 ve Velké Británii
výška: 1.87 m
Nesnesitelná lehkost bytí, 1988 (Tomas); Gangy New Yorku, 2002 (Bill 'The Butcher' Cutting)
Laurence Olivierje po smrti
nar. 22.05.1907 ve Velké Británii; zem. 11.07.1989 ve Velké Británii
výška: 1.78 m
Lady Hamiltonová, 1941 (Lord Horatio Nelson); Mikuláš a Alexandra, 1971 (Count Witte)
George Clooneypřesunutý na guvernéra Frontenaka
nar. 06.05.1961 v USA
výška: 1.82 m
Pohotovost, 1994 (Dr. Doug Ross); Dannyho parťáci, 2001 (Danny Ocean)
Daniele Liottitéměř jednoznačně prijatý
nar. 1971 v Itálii
výška: 1.88 m
Johana Šílená, 2001 (Felipe); Doktor Živago, 2002 (Misha Gordon)
Goran Visjnicmálo ohlasů (ale kladných)
nar. 09.09.1972 v Jugoslávii
výška: 1.93 m
Pohotovost, 1994 (Dr. Luka Kovac); Spartacus, 2004 (Spartacus)
Clive Owen - zavrhnutý
nar. 03.10.1964 ve Velké Británii
výška: 1.89 m
Na dotek, 2004 (Larry); Sin City - město hříchu, 2005 (Dwight)
Lorenzo Lamaszamítnut
nar. 20.01.1958, Los Angeles, Kalifornie, USA
výška: 1.88 m
TV seriál Odpadlík (Vince Black) 1992-1997, TV seriál Air America (Rio Arnett) 1998-1999
Adrian Paulrozporuplné názory
nar. 29.05.1959, Londýn, Anglie, Velká Británie
výška: 1.83 m
TV seriál Highlander (Duncan 'Mac) 1992-1998, Hackeři (Seville) 2002
Javier Bardemzamítnut
nar. 01.03.1969, Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, Kanárské ostrovy, Španělsko
výška: 1.83 m
Než se setmí (Reinaldo Arenas) 2000, Goyovy přízraky (Lorenzo) 2006
Mark Umbersnehodnocen
nar. 17.6. 1973, Harrogate, Anglie
výška: 1.88 m
TV seriál Midsomer Murders (Harry Fitzroy) 2004-2008
Michael T. Weissmálo ohlasů
nar. 02.02.1962, Chicago, Illinois, USA
výška: 1.91 m
TV seriál Chameleón (Jarod) 1996-2000, TV seriál The Legend of Tarzan (Tarzan) 2001-2003
Gerard Butlerrozdílné názory
nar. 13.11.1969, Glasgow, Skotsko
výška: 1.88 m
Fantom opery (Phantom) 2004, P.S. Miluji Tě (Gerry) 2007
Daniel Hůlkabezpodmínečně zamítnut
nar. 01.06.1968, Praha, Československo
výška: 1.98 m
Dracula (divadlo) 1996, Z pekla štěstí (Brambas) 1999