Angelika se bouří

Tento kvíz ověřuje znalosti z páté knihy Angelika se bouří

Vracíme se do zeleného kraje Poitou, kde Angelika začne svoji vzpouru proti králi. Otázky mapují setkání s Rescatorem a události, jež předcházely cestě do Nového světa. V případě nejednoznačností, kvíz vychází z původního vydání.

Autorka kvízu: Jana Krátká

1. Při jaké příležitosti Florimond vyprávěl Angelice o svém snu o zemi duhy, kde žije jeho otec a bratr, a že je najde?
Angelika a Florimond hráli šachy
Angelika a Florimond byli v lese
Angelika a Florimond byli v kuchyni
Angelika a Florimond byli v jeho pokoji


2. S jakou zvláštností se narodila Honorine?
měla rudé vlasy
měla na rameni znaménko ve tvaru srdce
měla na rameni znaménko ve tvaru hvězdy
měla delší ukazováček než prostředníček


3. Jak zemřel Gontran de Sancé?
spadl ze žebříku, když maloval fresku ve Versailles
byl zabit svými věřiteli kvůli dluhům
byl oběšen naproti Versailles
byl otráven


4. Koho ze své minulosti Angelika potkala v Nieulském klášteře?
Jean-Marie de Sancé
Denis de Sancé
Albert de Sancé
Josselin de Sancé


5. Pro koho pracoval kapitán Jason (před Rescatorem)?
pro vévodu de Vivonne
pro Colberta
pro M. de Milleranda
pracoval vždy jen pro Rescatora


6. Když Angelika potkala Rochata v La Rochelle, mluvili spolu o Středomoří, Rescatorovi, jejím útěku... Nakonec jí popřál:
hodně štěstí
úspěšný návrat ke dvoru, kde je její pravé místo
nový začátek života v Novém světě
Rescatorovu loď kotvící v La Rochelle, a aby ji znovu unesl


7. Když Angelika poprvé potkala Rescatora v La Rochelle, zeptal se jí kolik zpěváků žalmů mu chce poslat na loď. Kolik Hugenotů Angelika přiznala?
přibližně 20 a nepřiznala 10
přibližně 30 a nepřiznala 5
přibližně 40 a nepřiznala 10
přibližně 60 a nepřiznala 10


8. Když všichni museli opustit La Rochelle…, kdo byl úplně poslední na pláži před naloděním na Gouldsboro?
Angelika
Nicolas Perrot
Honorine
Mme Manigault


9. Když Hugenoti museli rychle opustit La Rochelle, Mme Manigault měla na vozíku:
Palissyho majoliku
české sklo
benátskou lampu
čínský porcelán


10. Když se Rescator zeptal Angeliky, kdo z Huguenotů je Honorinin otec, odpověděla:
že to teď není důležité
že zemřel
že ještě ho nenašla
že její otec je bůh Neptun


« zpět na Kvízy a testy