Nová Markýza andělů

Tento kvíz ověřuje znalosti z první knihy Angelika Markýza andělů. Může Vám odpovědět na otázku, jak zásadní je rozšíření nového vydání Angélique l´Intégrale a zda tato série stojí za pořízení.


Ilustrační obrázek: Diego Rodriguez de Silva y Velázquez: Rodina Filipa IV. (cca 1656)
Autorka kvízu: Dagmar Šeráková

1. Co ze skromného majetku bývalého vojáka Viléma mu Angelika jako dítě nejvíce záviděla?
zástavu švýcarského krále Gustava Adolfa, kterému Vilém v bitvě propíchl břicho
staré brnění a helmu, ze které pil pivo
struhadélko na tabák „žoldačku“
kopí, jímž klátil ořechy


2. Obyvatelé Monteloupu se těšili na příchod podomních obchodníků s almanachy. Tyto knížky se vyráběly z použitého papíru, který měl barvu:
nažloutlou
modrou
zelenou
hnědou


3. Při jaké příležitosti se Angelika seznámila s čarodějnicí Meluzínou?
když přišla v zimě vyměnit do zámku léčivé byliny za hlt mléka
když Angelika utekla Pulcherii do lesa a zabloudila
když sháněla byliny, aby zachránila Nicolasovu sestru Francinu
když Angelika s přáteli lezli po stromech a chtěli zničit ptačí hnízdo


4. Jak podle pověsti došlo k tragédii, díky níž byla patronka kraje a imaginární zakladatelka rodu, víla Meluzína, odsouzena k věčnému zatracení?
ztratila lásku manžela, rytíře Raymonda
byla prokleta zhrzeným milencem
její manžel nedostál slibu
jako věřící spáchala sebevraždu


5. Výběrčí daní donutil barona de Sancé napsat dopis králi. Jakou větu v dopise neuvedl?
že by rád rozšířil chov mul, kdyby měl finanční prostředky
že pečuje o bezmocného otce, který nemá žádnou penzi
že by jeho dcera měla jít do kláštera, na což on nemá peníze
že platí daně i za nájemce svých statků, aby je udržel při půdě


6. Jak v dětství vyportrétoval Angeliku její bratr Gontran?
jako vílu z močálů
jako velitele pirátů
jako hospodyni pečící koláče pro děti
jako bylinkářku míchající lektvary


7. Cesta k zámku du Plessisů byla lemována alejí, na tehdejší dobu exotických stromů. Byly to:
topoly
kaštany
akáty
sekvoje


8. Co uvedl markýz du Plessis při neplánované návštěvě Monteloupu jako pravý důvod zorganizování frondy panem de Marillac?
že bylo právo taburetu přiznáno jiným ženám, namísto jeho manželky
že k tomu pana de Marillac podnítila jeho milenka, vévodkyně de Longueville a sestra prince de Condé
že se pan de Marillac chce tímto pomstít vévodovi de Longueville, který je jeho sok v lásce a na straně krále
že se tím pan de Marillac snaží zničit důkazy o svém dluhu vůči královské pokladně


9. Jakou bylinu se vydala hledat Angelika při svém útěku z kláštera, když chtěla zachránit svou sestru Madelon?
černý bez
lipový květ
heřmánek
šafrán


10. Co věnoval hrabě de Peyrac Angeličině otci jako satisfakci za to, že si odvádí jeho dceru?
kočár a spřežení, aby se za ní mohl přijet kdykoli podívat
roční zásobu dobrého vína
dárky pro všechny členy rodiny
podíl na výnosu ze Stříbrného dolu, který Angelika dostala věnem


« zpět na Kvízy a testy