Ludvík XIV. a královská rodina

Zatímco sám Ludvík XIV. se narodil do méněpočetné rodiny tvořené matkou Annou Rakouskou, formálním avšak stejně nepřítomným otcem Ludvíkem XIII., jediným bratrem Philippem a podle mnohých interpretací pravděpodobným biologickým otcem kardinálem Mazarinem, jeho budoucí rodina byla mnohem širší. Se svojí španělskou sestřenicí a manželkou, Marií-Thérèse měl šest dětí, s milenkou Louisou de La Vallière čtyři (někdy se uvádí více) a s Athénais de Montespan dokonce sedm dětí. Bez ohledu na skutečnost, že se jen několik z potomků dožilo dospělosti, je při uvažování o běžném rodinném životě krále Slunce třeba počítat i s jeho formálními či příležitostnými milenkami, stejně jako s veškerými vychovateli jejich dětí. Druhou ženou Ludvíka XIV. se stává markýza de Maintenon, s níž již další potomstvo neměl. Nezapomeňme také, že nástupcem nesoucím jméno Ludvík XV. se stal až pravnuk krále Slunce.

Faktory rodinného prostředí dvora krále Slunce
Vévoda de Montausier, madame Colbert, markýza de Maintenon, madame de La Mothe-Houdancourt, monsieur Fénelon a jejich vliv na výchovu potomků Ludvíka XIV.


Zářivá i zoufalá Athénais de Montespan
Byla obdivovaná, stejně jako nenáviděná a opovrhovaná. Přesto není náhoda, že po 13 let, kdy byla ficiální přítelkyní krále, trval tzv. Zlatý věk království... Portrét nejslavnější milenky krále Slunce.