Osobnosti 17. století

Osobnost krále Slunce, který je bezpohyby nejzářivější ikonou tohot století, přitahovala velké množství zajímavých a výstředních figur. Někteří byli dvoru velice blízcí, např. pánové de Lauzun, de Villarceaux či de Vivonne a více či méně zasahovali do prostředí králi nejbližšímu - markýz de Lauzun s ním sdílel řadu milenek a nakonec se oženil s královou sestřenicí, vévoda de Vivonne těžil z obliby královy nejslavněšjí favoritky a současně své sestry - markýzy de Montespan. Další kategorií jsou skuteční spolutvůrci králova dvora a krásy 17. stloletí, spisovatelé a architekti Le Vau, Le Brun, Le Notre, Moliere, Lully, Racin, Parrault či La Fontaine. Jiní se naopak drželi spíše stranou a o to více dění okolo královského dvora komentovali. Do této skupiny bez pochyby patří madame de Sévigné nebo Ninon de l'Enclos.

Samostatná a nezávislá, ale stále obklopená přáteli: Ninon de l’Enclos
V době, kdy žena měla na výběr mezi manželstvím a klášterem, si zvolila třetí cestu – kariéru kurtizány. Okouzlila Paříž a její sláva se šířila daleko za hranice. Stala se ikonou pracující moderní ženy.


Francouzský 'Robin Hood': Bernard d’Andijos
Bernard d’Andijos (Bernard d'Audijos), přítel hraběte de Peyrac z knihy Anne Golon, byl skutečnou historickou postavou. Joffreye jako potomka slavného rodu Toulouských hrabat a Bernarda d'Andijos však spojovalo ještě něco víc, než jen přátelství.


Muž, který rozsvítil Paříž: Gabriel Nicolas de La Reynie
Paříž byla v této době největším městem na světě a v jejích točitých uličkách žilo více než půl milionů obyvatel. Pan de La Reynie byl velitel pařížské policie, který rozprášil Dvůr Zázraků a také rozsvítil Paříž.