Bassin de Latone

Nejvýraznější fontána ve Versailles, kterou nelze minout díky jejímu strategickému postavení pod hlavním schodištěm, vznikla v roce 1670 a nahradila tak bazén, který tu stál již v době Ludvíka XIII. V roce 1689 byla modifikována. Nádherná fontána skýtá mytologicko-politický výjev: Anne d'Autriche matka Ludvíka XIV. (Latone) ochraňuje svého syna (Apollon) před frondisty (obojživelníci).

Zastavili před Latoniným jezírkem, které navazovalo na oblouk zámku. Na hořící hladině se pod mihotavou klenbou křížících se vodotrysků pohybovaly neskutečné bytosti. (Angelika a král, Ikar, 2000, s.220)
Když si to celý dvůr s potěšením prohlédl, král se vydal dál. Pomalu kráčel pod klenbou vodotrysků, které obklopovaly Latonino jezírko a vedli po zeleném koberci až k zastíněným cestám Labyrintu. (Angelika a král, Ikar, 2000, s. 204 - 207)zpět na Bazény a fontány ve Versailles