Literární kroužek

Úvod a přehled kapitol
Angeličino dětství v Poitou a mládí v Toulouse
Královské slavnosti a Dvůr zázraků
Madame Chocolat a život u dvora
Středomořská dobrodružství a vzpoury buřičky z Poitou
Období La Rochelle a Nové Francie


Pouto lásky
Táňa Ješetová


Tvůj pohled opíjí
mé srdce v něm lásku tuší
ví co chce říct
ví po čem touží
to sladké opojení lásky
to milostné přislíbení
Tvůj pohled mě svádí
strhává do hlubiny
do víru
do touhy
snad rozum mi poplést chce
má duše je uvězněna
stačí tvůj pohled
jiskření z tvých očí
co mezi námi poutem je


Touha trubadúra
Táňa Ješetová


Sen se mi zdál
tak dneska zrána
že potkal jsem dívku
co srdcem mým mává

Blond měla vlasy
a oči jak tůně
pleť měla jemnou
jak jehněčí kůže

Byla tak mlaďounká
a nevinná jak kotě
chtěl jsem jí přilákat
mnohem blíž k sobě

Však na mou tvář pohlédla
a na chůzi těžkou
když šel jsem k ní ztěžka
líce jí blednou

Dívenko nevinná
uvyklá na krásu
za muže dostalas
kulhavce - ohavu

Má tvář tě tak děsí
a chůze kulhavá
však můj hlas léčí
a srdce rozdává

Vím, že přijdeš ke mě
až Tvé srdce procitne
láskou co v Tobě
vzbudí mé písně
Pohled
Táňa Ješetová


Skryj přede mnou svůj zrak
za řasy jej skryj
až pohled tvůj
přestane mě pálit
Jak žhne
z tvých očí síla touhy
milostných přislíbení
Jak žhne
snad chce spálit
na prach mé tělo
s mou hladovou duší

Skryj přede mnou svůj zrak
vědoucí pohled lásky
nemuč mě svým
já to vím
já vím co chceš
co cítíš

Vyplň svá přislíbení
nasyť mou hladovou duši
mé tělo
ve svých dlaních
stiskni


Sen
Táňa Ješetová


Vem do náruče mé tělo
a jemně je polož
do svých snů
jako držíš v rukou květinu
jemně
abys jí nepomačkal
když k ní voníš
když s ní mluvíš
abys jí pověděl
jak je krásná
tak jako tvoje sny
které já neznám