Města a země v době krále Slunce

Anne Golon ve svém rozsáhlém díle reálně popisuje nejen dobový vzhled ulic Paříže a geografii nespočtu míst v Evropě, Středomoří nebo Novém světě, ale zmiňuje také významné stavby, dispozice prostých domů, vzhled krajin či přístavů.

Jaká byla historie měst a jejich specifických staveb, přístavů a vzdálených exotických krajin, či jak vypadalo státní uspořádání těchto míst v 17. století vám přiblíží následující články.

Cestopisné prvky díla Anne Golon
Jedno z dílčích specifik díla Anne Golon spočívá ve výrazném střídání lokací. Autorka detailně přibližuje množství dobových míst, která spoluutvářejí atmosféru příběhu a v určitých okamžicích se knihy stávají téměř cestopisem.


Paříž v 17. století
Pojďme se vypravit po stopách Angeliky v Paříži pěkně deatilně. Citáty vztahující se k příslušnmu místu doprovází stručný historicko-geografický popis a samozřejmě nechybí ani obrázky, takže si při příštím čtení všechna místa snadno představíte. Článek se také hodí pro plánování příštích cest do Paříže.

Bydlení na pařížských mostech
V díle Anne Golon najdeme zmínky o domech na mostech, ve kterých v různých časech pobýval policista François Desgrez. Malé nahlédnutí do historie, jak takové bydlení na mostě vypadalo.