A literary club of the Angélique books’ readers

Introduction and overview of the chapters
Angélique's childhood in Poitou and her youth in Toulouse
The Royal Festivities and the Court of Miracles
Madame Chocolate and the time of life at the Court
The Mediterranean adventures and the revolts of the Rebel of Poitou
The period of life in La Rochelle and in the New France


Maják (The Lighthouse)
author: Dagmar Šeráková


Stromořadí luceren
bledne pomalu
přístav mlčí zahalen
v ranním oparu

Stromořadí luceren
vůně majáků
přes tvou kůži nový den
zívá do mraků

Jak toulavej pes
v přístavním molu
cítím se dnes
už nebudem spolu
cítím se včera
cítit se budu
nechci mít názor
na tvoji nudu

Stromořadí luceren
světla pevniny
nejsme nic když další den
válčí se stíny

Ta vůně dálek
tě zastihne samu
není to dárek
mít takovou dámu
slečnu co studí
a tváří se vilně
a ještě prudí
když chápu to mylně

Stromořadí luceren
zpívá kantátu
být jako loď bez ráhen
není návratu

Vím kam se chystáš
v tom ranním šeru

buď si však jistá
že ne na Kythéru

jen krysa prchá
z rozbité lodi

pouze ten útěk
ji osvobodí

stromořadí luceren
bledne čím dál víc
lépe zůstat opuštěn
než tvé sladké nic

Stromořadí luceren
hasne za zády
nechci už být majákem
tvojí nálady


Válka (The War)
author: Táňa Ješetová


Kdo ji začal
a kdo chtěl mír
Teď oba bojují
a jaký je jejich cíl
A co potom
když zem
bude žít v míru?
Však jako vrak z hlubin
na světlo vytáhneš
tak v hlubinách mořských
dál sídlí bůh válek
Jednou vznikl
Jak chceš ho zahubit?
Jednou žije
Jak chceš ho zastavit?
Odloučení od milého
(Separation from the loved one)
author: Simona Kušniriková


Láska je jak mince,
má své ruby i své líce.
Lásku trny bodají hlouběji
v místě kde úsměv třesouc se beznaději
Milý můj, král Slunce, ten muž, co hrdost sama
neprohloubil lásku, ale propast mezi náma.
přetrhal silné pouto hned,
pouto, co mohl nám každý závidět.
Tam, kde já byla světem tvým
na zemi, kde přednost se dává zlým.
Dvůr zmizel, vlny tříští se o tvé plíce
místo lásky mor a hlad, kde mohlo bytí více.
Být s králem??...ne, to chci raději umřít,
skočit do Seiny, nebo se začít bouřit.

Zavřen v zemi, kterou musíš snést.
Drahý, pomoz, co ty tam, on chce mne svést.
Ozbrojen chtíčem a šarmem
Jako bych nebyla dáma, ale Carmen!
Vesluješ společně s Araby, maury a otroky
do nehostinných míst, vyhnanství či zátoky
Sbohem, sbohem anděli
zachránče a lásko v naději.

Bičem ničí tvé silné tělo
tam, kde láskou zlíbat by to chtělo.
Tys mne učil, že zahrada lásky jest
co slzy a nebe plné hvězd.
Jsi střed mého vesmíru
neboj, i přes to, že dán byls na galéru.
Neboj, neboj budu ti věrná,
ne jako kurtizána a Pařížská běhna.
Být s králem??...to raději umřít
skočit do Seiny, nebo se začít bouřit!!!


Vzpoura (The Revolt)
author: Táňa Ješetová


Pozvedla jsem svoji zbraň
proti Tobě, Králi
Teď Ty pro změnu se braň
nevzdám se Ti, Králi!

Muže mého jsi mi vzal
štěstí mé, mou lásku
kéž satan by tě, ďáběl vzal
svolám všechnu chátru!

Všechen lid i spodinu
šlechtice i nuzáky
zničím Tvoji rodinu
Nevrátím se Ti zpátky!

Věřím ve své vítězství
a nejsem sama, i Bůh ví
mě nenávist teď pohání
a kde Bůh je? Kdopak ví

Braň se Králi, vytas zbraň
lid se Ti tu bouří!
Zaplatíš teď krutou daň
za své nečisté žití!

Nevrátí se zpátky čas
mého blaženého žití
a za to, Králi, vzal Tě ďas!
Co zbylo z mého bytí?