Paříž po stopách Angeliky

Detailní popis dobové Paříže v díle Anne Golon láká k procházkám městem s tak bohatou historií, krásnými stavbami, ulicemi a mosty. Stačí se tam ve stopách Angeliky vydat a poohlédnout se, jak moc se město proměnilo.

Jaká byla historie ulic a jejich specifických staveb, pařížských mostů a říčních přístavů či jak vypadalo uspořádání těchto míst v 17. století vám přiblíží následující články.
Napravo, na rohu ostrova, byl malý přístav zatarasený říčními nákladními loděmi. Vykládaly se tady bedny pomerančů, třešní, hroznů a hrušek. Urostlí, ale otrhaní mládenci stáli na palubách lodí, kousali do pomerančů a vyplivovali slupky, které vlny odnášely podél domů, pak si svlékli kalhoty a potápěli se do bledé vody. Od přístavu vedla dřevěná lávka nalakovaná na jasně červeno. Spojovala Cité s ostrůvkem na Seině. Přímo naproti, kousek za pradlenami, začínala dlouhá pláž lemovaná loděmi obchodníků. Skládaly se tu pytle a bedny, sudy a žoky sena pro stáje. Lodníci ozbrojení bidly s háky zadržovali dlouhé dřevěné klády, plující po proudu, a zaváděli je ke břehu, kde je jiní rovnali a skládali do hranic. Nad vším tím zmatkem vládlo jemné světlo barvy petrklíčů, které každou scénu měnilo překrásný obraz jakoby ponořený do snu, z něhož ho náhle vytrhl paprsek, odraz prádla nebo bílého čepce či zachechtání racka, letícího nad vodní hladinou. „Seina," zamumlala Angelika. Seina, to byla Paříž. (Angelika, markýza andělů. Praha: Ikar 1999, s. 321)


Paříž v 17. století
Pojďme se vypravit po stopách Angeliky v Paříži pěkně deatilně. Citáty vztahující se k příslušnému místu doprovází stručný historicko-geografický popis a samozřejmě nechybí ani obrázky, takže si při příštím čtení všechna místa snadno představíte. Článek se také hodí pro plánování příštích cest do Paříže.

Bydlení na pařížských mostech
V díle Anne Golon najdeme zmínky o domech na mostech, ve kterých v různých časech pobýval policista François Desgrez. Malé nahlédnutí do historie, jak takové bydlení na mostě vypadalo.