Výsledky zdejších anket

Odkud lidé znají Angeliku

Ankety se zůčastnilo 101 respondentů - návštěvníků tohoto webu (100%) a proběhla v únoru 2007.
Ukazuje se, že 46% respondentů zná Angeliku také z knih Anne Golon, 44% respondentů zná Angeliku pouze z filmů Bernarda Borderie, pouhých 7% návštěvníků zná Angeliku jen z doslechu a povídání a jen 4% respondentů neznají Angeliku vůbec.

Koupili by si čtenáři české vydání kompletních a rozšířených knih Angélique l´Intégrale

Ankety se zúčastnilo 119 (100%) respondentů, kteří v průběhu března 2007 navštívili tento web. Ze získaných dat vyplývá, že 91% čtenářů má v plánu zakoupit si nová vydání kompletní Angeliky. 7% návštěvníků těchto stránek knihy vůbec nezajímají a pouze 3% čtenářů by se zajímali jen o poslední knihy, které ještě nikdy nevyšly. Žádný respondent neodpověděl, že je zcela spokojen s rozsahem starých vydání.

Které knihy čteme nejraději

Ankety se zúčastnilo 76 (100%) čtenářů, kteří v průběhu dubna - května 2007 navštívili tyto stránky. Každý měl zvolit tři knihy, které čte nejraději, bohužel několik respondentů, zdá se, neporozumělo otázce a zvolili více knih. Ze získaných dat však vyplývá následující pořadí (v závorce počet hlasujících):
1. Angelika Markýza andělů (51)
2. Angelika a její láska (39)
3. Angelika a král (31)
4. Angelika a Nový svět (16); Nezkrotná Angelika (16)
5. Angelika Cesta do Versailles (14); Angelika a ďáblice (14)
6. Angelika se bouří (11)
7. Angelika a spiknutí stínů (10)
8. Angelika v Quebeku (9)
9. Angelika v pokušení (8); Angelika Cesta k vítězství (8)
10. Angelika Cesta naděje (7)

Kdo je podle čtenářů největší zloduch série

Ankety se v průběhu června – července 2007 zúčastnilo 62 čtenářů (100%), kteří se jednoznačně shodli na tom, že největší zlo v Angelice představuje Ambroisine de Maudribourg (34%). Další pořadí bylo následující: Montadour (10%), d´Escrainville (8%) Philippe d´Orléans (8%) Duchesne (8%), 6% čtenářů hlasovalo pro Loménie-Chamborda, La Voisin, otce d´Orgeval a rytíře de Lorraine. Relativně nejlépe dobře ze srovnání vyšli Pont-Briand a Mulay Ismail, pro něž hlasovala jen 3% čtenářů.

Kde myslíte, že by Angelika mohla jednou skončit?

V průběhu srpna - října 2007 se ankety zúčastnilo 85 (100%) uživatelů stránek www.angelique.ic.cz a www.angelique.cz, kteří se v 51% (tj. 43 hlasujících čtenářů) případů shodli, že by Angelika mohla skončit ve Francii, ovšem mimo dvůr. 25% (21 čtenářů) předpokládá, že by Angelika mohla skončit spíše v Novém světě a 19%, tj. 16 čtenářů je přesvědčeno, že by Angelika mohla skončit u dvora krále Slunce. Pouze 6% čtenářů hlasovalo pro variantu, že by Angelika mohla skončit úplně někde jinde.

Co pro čtenáře představují Borderieho filmy?

Na otázku odpovídalo 82 (100%) návštěvníků webu v průběhu listopadu 2007 – ledna 2008. Pro 45% (37) čtenářů filmy představují jeden ze symbolů 60. let a pro 34% (28) hlasujících milovanou pohádku z dětství. 11% hlasujících návštěvníků webu filmy nezajímají a pro 10% (8) hlasujících se jedná o zničení díla Anne Golon.

Nejoblíbenější komická postava čtenářů

Ankety se v průběhu února - března zůčastnilo 62 čtenářů, kteří rozhodli, že nejoblíbenější komickou postavou z Angeliky je markýz de Villedavray (52%). Na druhém místě skončil Savary (40%) a nejméně hlasů získal Eloi Macollet (8%).

Které dítě čtenáři považují za nejsympatičtější

Podle 68 čtenářů, kteří hlasovali v průběhu dubna a května 2008 je jednoznačně nejsympatičtějším dítětem Florimond (59%), druhá je Honorine (25%) a třetí Cantor (9%). Gloriandre se jevý být nejsymatičtější 3% čtenářů a Raimon-Roger 1% čtenářů.

Nejvýstřednější pár podle čtenářů Angeliky

Ankety se zůčastnilo 63 (100%) čtenářů v průběhu června 2008 a na výsledku, že nejvýstřednějším párem je Angelika a Joffrey de Peyrac se shodlo 41 (65%) čtenářů. Podle 10% čtenářů je však nejvýstřednější pár dvojice Mlle de Montpensier - markýz de Lauzun, podle dalších 10% pár Philippe d´Orléans - rytíř de Lorraine a stejný počet čtenářů zvolil za nejvýstřednější dvojici Ludvíka XIV. a markýzu de Montespan. Ludvík XIV. - markýza de Maintenon jsou nejvýstřednějším párem jen pro 5% čtenářů a dvojici žen Ninon de Lenclos - Mme Scarron považují za výstřední pouze 2% hlasujících čtenářů.

Které Angeličiny šaty si čtenáři představují jako nejkrásnější

V průběhu července 2008 se ankety zúčastnilo 125 (100%) hlasujících čtenářů. S téměř poloviční většinou hlasů zvítězily Angeličiny zlaté šaty, v nichž byla představena králi (44%). Jako druhé nejkrásnější skončily tyrkysové šaty pošité diamanty na versailleské slavnosti (24%). Stejný podíl hlasů získaly harémové šaty z růžového mušelínu (10%) a azurové při příjezdu do Quebeku. Nejméně čtenářů hlasovalo pro černé sametové šaty na Colinovu popravu (8%) a šaty na hon, v nichž se Angelika vrátila ke dvoru (4%).

Kdo ze ztracených postav je nejvíce postrádán?

Odpovídalo 108 (100%) návštěvníků stránky z průběhu srpna 2008. Z výsledků je zřejmé, že se často jednalo o filmové diváky, kteří pak pravděpodobně hlasovali na základě znalostí filmu. Postavy, které se ve filmu prakticky neobjeví totiž získaly nejméně hlasů coby postrádané. Nejvíce tedy čtenářům a divákům chybí filmem idealizovaný Nicolas Merlot (30%), druhý v pořadí je Charles-Henri du Plessis de Belliere (25%) a třetí s nejvyšším počtem hlasů skončil Philippe du Plessis-Belliere (20%). Osmana Ferrajiho postrádá pouze 12% hlasujících a Savaryho 8%. Zcela minimálně čtenářům chybí Marie-Agnes de Sancé (2%), Margot (1%), kapitán Jason (1%) a básník Špína (1%).

Který z pánů nejvíce vynikal v otázkách módy

O otázce rozhodovalo 96 (100%) čtenářů během září 2008. Podle nich se v otázkách módy nejlépe orientovali pánové Philippe du Plessis-Belliere (45%) a Joffrey de Peyrac (44%). Naopak Ludvík XIV. vymkal v módních záležitostech jen podle 7% čtenářů a jeho bratra Philippa d´Orléans označila za mistra módních zápasů 3% čtenářů. Pan markýz de Villedavray ve svých ztížených akadských podmínkách přesvědčil coby manekýn a elegán pouze 1% čtenářů.

Koho by si čtenáři vybrali za partnera

K tématu se vyjadřovalo 88 (100%) čtenářů během října 2008. Z nabídky oblíbených mužů i žen, v níž úmylsně nebyli zahrnuti favorité Angelika a Joffrey se stal nejvyhledávanějším ideálním partnerem Desgrez (30%). Jako druhý tip na ideálního parnera čtenáři označili Colina Paturela (24%) a pánové Ludvík XIV. a Philippe du Plessis získali 14% hlasů. Další partneři v nabídce získali méně hlasů: Nicolas Merlot 10% a markýz de Villedavray 3%, Ninon de Lenclos pak 2%, Athenais de Montespan 1% a markýza de Maintenon 0% hlasů.

Které z míst ve čtenářích zanechalo nejsilnější pocity

Ze 111 (100%) hlasujících během listopadu - prosince 2008 se 48% čtenářů shodlo na paláci v Toulouse. Pro 23% je nejdůležitější palc ve Versailles a pro 14% loď Gouldsboro. Dalších 7% čtenářů svoje emoce váže spíše k pevnosti Wapassu, 4% k markýzovu domku v Quebeku, 3% k pevnosti Gouldsboro, 2% k paláci Beautreillis a nikdo k čokoládovým časům, kdy Angelika žila v rue Franc-Bourgeois.

Nejúžasnější z Angeličiných receptů

Čtenáři (65) vybírali nejúžasnější z Angeličiných gastronomických výtvorů od konce prosince 2008 do poloviny února 2009 a jednoznačně rozhodli, že jím je tříkrálový koláč (33), na druhém místě skončily hromniční palačinky (16) a třetí místo obsadily husy zalité v sádle pode périgordského způsobu (7). Polévka z kraba skončila čtvrtá (6) a polévka z barevných fazolí pátá (2).

Jak se Angelika nejlépe mohla dostat ke dvoru

V průběhu března a dubna 2009 vybíralo 108 (100%) čtenářů nejlepší způsob, jak se Angelika mohla dostat ke dvoru. 81% čtenářů zvolilo stejný způsob, jaký Angelika použila v knihách - svatbu s Philippem, podle 7% čtenářů se Angelika mohla stát nejlepší přítelkyní někoho vlivného (a při první příležitosti zaujmout krále), 6% čtenářů zvolilo způsob stát se preciózkou, podle 5% čtenářů se mohla provdat za jiného dvořana a podle 2% se mohla stát vychovatelkou královských levobočků jako to udělala Mme Scarron.

Na jaké setkání v Království Francie se čtenáři nejvíce těší - pokud se uskuteční?

Na otázku odpovídalo 89 (100%) čtenářů v průběhu května a června 2009. Tito fanoušci se nejvíce těší na setkání Desgrezem (60%), dále pak na setkání s Ludvíkem XIV. (30%). Mnohem méně čtenářů se těší na setkání s Angeličinou sestrou Hortensií (7%), s Mme de Maintenon (2%) či s Javotte a Davidem Chailou (1%).

Nejoblíbenější zvíře ze série

Čtenáři na otázku odpovídali během července až září 2009. Z 90 (100%) čtenářů hlasovalo 37% pro rosomáka Wolverina a 29% pro kocoura Pankočku. Psík Chrysantéma se stal nejoblíbenějším zvířetem pro 20% čtenářů, zatímco kobylka Wallis jen 8% a opička Piccolo 7% čtenářů.

Nejvíce litovaný ctitel Angeliky

Čtenáři na toto téma odpovídali v průběhu října až prosince 2009. Z celkového počtu 96 (100%) čtenářů se 33% čtenářů vyjádřilo pro price Rákocziho a teprve následně 16% pro Colina Paturela a stejné množství čtenářů pro Ludvíka XIV. Básníka Špínu nejvíce lituje 14% čtenářů a Nicolase de Bardagne 13%. Nicolase Merlota lituje jen 7% čtenářů a vévodu de Vivonne 1%.

Nejdramatičtější okamžik knižní série

Podle 124 (100%) hlasujících čtenářů, kteří se na dané téma vyjadřovali od ledna do dubna roku 2010 je jednoznačně nejdramatičtějším okamžikem, když Joffrey odhaluje na Gouldsboru Angelice svou totožnost (52%). Druhým nejdramatičtějším okamžikem je upálení Joffreye (19%), následuje povstání na zámku Plessis (13%) a zcela minimálně byly zastoupeny situace, kdy Angelika odmítá lásku Ludvíka XIV. (8%), poslední den Ambroisine v Tidmadouche (4%), a kdy Angelika poznává v "mrtvole" Sebastiena d'Orgeval (3%).

S jakou z dam by čtenáři nejraději urdžovali korespondenci

V průběhu května až září 2010 volilo píšící dámu 78 čtenářů, s níž by nejraději udržovali korespondenci. Nejpopulárnější dámou, autorkou dopisů, se stala Ninon de Lenclos (67%). S velkou ztrátou následují Mme de Sévigné (18%), Marguerite Bourgeois (8%) a Cléo d´Hourdanne (8%).

Jak by se Angelika nejlépe uplatnila v dnešní době

Podle 96 (100%) čtenářů Angeliky, kteří na otázku odpovídali v průběhu října 2010 - ledna 2011, by se naše hrdinka nejlépe uplatnila v kombinaci více profesí (např. podnikatelka, modelka, manželka politika atd.). Čtvrtina čtenářů (24%) předpokládá, že by současná Angelika byla úspěšná podnikatelka v oblasti módy, kosmetiky, gastronomie či cestovního ruchu a podle 13% čtenářů by Angelika existovala jako mediálně známá osobnost - modelka, moderátorka, zpěvačka, věnující se aktivně charitě. Pouze 3% četnářů si myslí, že by mohla být jen manželkou politika nebo političkou a stejné množství čtenářů předpokládá, že by mohla pracovat jako léčitelka nebo lékařka. V podobě ozdoby po boku známého sportovce či podnikatele ji spatřují pouze 2% čtenářů.

Koho by si čtenáři vybrali za zpovědníka

V průběhu února - října 2011 hlasovalo 108 (100%) čtenářů, kteří se shodli, že by si vybrali otce Vincenta de Paul, s nímž se Angelika setkala ještě jako dítě (42%). Otce de Vernon, s nímž se Angelika plavila v kanadském zálivu by si vybralo 19% čtenářů a jejího bratra Raymonda de Sance 15%. Překvapivé je, že 15% čtenářů hlasovalo pro temnou postavu série, otce d'Orgeval. Pro vědecky orientovaného otce de Maubeuge, který byl v Quebeku tajným spojencem hraběte de Peyrac, by si vybralo jen 10% čtenářů.

Jak čtenáři uvažují o cestě hraběte de Peyrac do Prahy

Anketa probíhala od listopadu 2011 do února 2012 a zúčastnilo se jí 69 respondentů. Z toho se 57% (39 čtenářů) shodlo na předpokladu, že hrabě de Peyrac zavítá do Prahy jen díky okolnostem. Dalších 19% (13 osob) se domnívá, že o Praze už nebude žádná další zmínka a další odpovědi byly zastoupeny pouze minimálně. Pouze 9% hlasujících čtenářů předpokládá, že do Prahy rozhodně zavítá a rád a stejné množství zvolilo zcela opačnou odpověď, že do Prahy rozhodně nezavítá, protože to slíbil Angelice. Pouze 5 čtenářů (7%) předpokládá, že do Prahy přijede i s Angelikou.

Který dárek od Joffreye Angelice čtenáři považují za nejromantičtější?

Podle 82 (100%) čtenářů, kteří hlasovali v období března - května 1012 jsou jednoznačně nejromančitějším darem svatební šaty v odstínu jejích očí, které jí nechal poslat do Monteloupu (50% hlasů). Snubní prsteny, jež si navlékli před cestou do Quebeku získaly 17% hlasů, pouzdro s luxusními pistolemi, vyrobené podle Peyrakových návrhů získalo 12% a kytice růží fialek při prvním setkání také 12%. Výrazně menší úspěch u čtenářů vzbudily "nejromantičtější dárky": truhla na léky s vyobrazením světců Kosmy a Damiána (4%) a hodinky s liliovým květem jako připomínka zneškodnění hraběte de Varange (1%).

Autor nejcyničtějšího výroku

V průběhu června - července 2012 čtenáři (57) volili autora necyničtějšího výroku. S 38 (67%) hlasy zvítězil výrok hraběte de Peyrac o zasnoubení Angelika a pana Berna "Krucinál, na kalvinistu má dost odvahy. Zasnoubit se s poběhlicí, jako jste vy!". Na druhém místě se 13 (23%) hlasy výrok markýze de Villedavray o indiánském masakru v Timadouche: "Uznávám, že ti Indiáni jsou někdy nesmírně užiteční, přestože mají ten politováníhodný zvyk natírat se smrdutými tuky." a na posledním místě výrok básníka Špína v reakci na pamflet o králi a slečně de La Valliere (6 hlasů): "Na světě není nic vznešeného, natož úctyhodného."

Co čtenáři oečkávají od nové filmové adaptace Angeliky v pojetí Ariela Zeitouna?

Hlasování probíhalo během srpna - října 2012 a odpovídalo 105 osob. Největší množství hlasů se přiklonilo k možnosti, že se bude jednat o nevýrazný film, kterého si nikdo nevšimne, a jenž zůstane ve stínu Borderieho adaptace (62% čtenářů). Ve variantu, že se bude jdnat o inovativní, svébytný film, který bude mít málo společného s Borderieho filmem nebo knihou, doufá jen 16% čtenářů. Další možnosti byly v odpovědích zastoupeny jen minimálně. Víceméně zdařilý remake Borderieho filmů očekává 12% hlasujících čtenářů, film maximálně inspirovaný knihou - kultovní adaptaci pro příznivce knižní série, očekává 9% hlasujících a kasovní trhák typu Twilight, který přitáhne nové fanoušky i ke knihám, také pouhých 9% čtenářů.

Kdybyste si čtenáři mohli vybrat jen jeden předmět z Angeličiny pokladnice jako suvenýr, který by to byl?

Hlasovalo se od listopadu 2012 do konce ledna 2013 a ankety se zúčastnilo 79 respondentů. Jednoznačně zvítězila možnost vybrat si náhrdelník žen du Plessis, pro který hlasovalo 57% (45 osob). Podstatně méně populární u čtenářů byly možnosti jako prsten Bachtiari Beje (16%), dýka Egypťana Rodogona (11%), kousek Savaryho mumie (6/8% ), pero básníka Špíny (4%) a náušnice paní Bourjusové (4%).

Jaké překvapení z těch, co na Angeliku čekaly za velkou louží mají čtenáři nejraději

Podle 63 čtenářů, kteří hlasovali během února - května 2013, je nejoblíbenějším překvapením Polačka jako hostinská s hrncem vepřových nožiček (27%). Druhou nejoblíbenější překvapivou situací je dopis od krále - odpuštění pro Rescatora a Buřičku z Poitiers (21%) a třetí nejoblíbenější situace je Dezgrez poeta - jeho veršovaný dopis a zároveň varování Angelice (17%). Další možnosti získaly minimální počty hlasů: Setkání s bratrem Josselinem a jeho rodinou (11%), Příjezd exulanta Molinese (11%), Vyhnanství vévody de Vivonne (8%), Stále zamilovaný ctitel z La Rochelle Nicolas de Bardagne (5%).

Nejprotivnější ženská hrdinka

Anketa z června - listopadu 2013 hledala nejprotivnější ženskou hrdinku. Účastnilo se jí 68 čtenářů. U 51% čtenářů zvítězila rozmazlená Bertille Mercellotová, druhá nejprotivěnjší je zakyslá Hortenzie Fallot de Sancé (26%), třetí v pořadí skončila moralizující madame de Choisy (16%), čtvrtá vulgární služka lady Cranmerové (4%) a nejméně protivná je čtenářům panovačná Sára Maningaultová (1%).

Nejkrásnější bruneta série

Od prosince 2013 do února 2014 hledalo 56 čtenářů (100%) nejkrásnější tmavovlasou ženu v knižní sérii. Zvítězila Ambroisine de Gorrestat de Maudribourg s 64% hlasů. Druhá nejkrásnější je v představách čtenářů Françoise d'Aubigné Scarron de Maintenon (18%) a teprve za ní Carmenchita de Mordores de Mérecourt (9%), Sabine de Castel-Morgeat (5%) a Bérangere-Aimée de La Vaudiere (4%).

Nový film Angelika (2013)

Anketa probíhala od března do dubna 2014 a zúčastnilo se jí 66 čtenářů. Největší část čtenářů (33%) se netěšila, ale nakonec byla příjemně překvapená. Obdobně velká část čtenářů (30%) se však těšila a byla zklamaná. Podle 15% čtenářů, kteří se netěšili, opravdový výsledek za moc nestál a pouze 11% čtenářů se těšilo a bylo nadšených. Zbývajících 11% čtenářů se vyjádřilo, že je film vůbec nezajímá a nepůjdou na něj.

Jak by se podle četnářů hrabě de Peyrac dostal z manželství s Angelikou, která by se do něj nezamilovala.

Na tuto otázku v průběhu května až září 2014 odpovídalo 62 čtenářů. Podle 56% čtenářů by si ji Joffrey nedokázal vzít násilím, našel by si milenku a žili by každý zvlášť - daroval by jí třeba zámek v Beárnu nebo jinde. Téměř čtvrtina čtenářů (27%) je přesvědčena, že Angelika by po čase pragmaticky svolila k "naplnění manželství" kvůli potomstvu a on by to přijal. Žili by pak spolu kvůli dětem. Zcela minimálně byly mezi hlasujícími zastoupoené dvě zbývající varianty: Joffrey by si po čase vynutil "naplnění manželství", třeba i násilím, kvůli potomstvu (6%) a varianta, podle níž by nechal po čase manželství anulovat, aby měli oba druhou šanci (10%).

Jak by v dnešní době vypadal známý nedostatek pana de Peyrac v podobě jizvy protínající polovinu tváře

Od října 2014 do ledna 2015 na tuto otázku odpovídalo 33 čtenářů. Podle 33% z nich by měl jizvu z dětství dávno chirurgicky upravenou, aby nevzbuzoval pozornost mezi ostatními dětmi. Podle stejně velké části fanoušků sexy jizvy (33%) by si jizvu získanou v dospělosti s potěšením opečovával, protože ví, že že ženy přitahuje. Dalších 24% čtenářů je přesvědřeno, že by vše vypadalo stejně jako v 17. století - tedy jizva z dětství, která je stále výrazná. Pouze 9% čtenářů předpokládá, že by si jizvu získanou v jakékoli době nechal chirurgicky upravit, aby se nijak neodlišoval.