Doba krále Slunce

Od smrti Mazarina vládl Ludvík XIV. sám, pouze s oporou skvělých ministrů Colberta a Louvoise. Kromě toho se stačil věnovat své vášni pro pomerančovníky, lovy jelenů, taneční představení, jichž byl hlavním aktérem, budování přepychových paláců a zahrad s vodotrysky, pořádání ohromných slavností a v neposlední řadě svým krásným milenkám. Vláda nejdéle panujícího monarchy v evropských dějinách patří k těm nejzajímavějším a nejzářivějším obdobím a právě do druhé poloviny 17. století je zasazeno dílo Anne Golon, které je zaplněno stovkami reálných postav.

Knihy a filmy pojící se s dobou krále Slunce
Sedmnácté století se těší zvláštní oblibě filmařů, kromě toho známe celou řadu filmů, které se obsahově dotýkají předků či potomků Ludvíka XIV. Srovnání jednotlivých verzí těchž námětů otevírá nejen řadu otázek, ale také umožňuje hlubší analýzu problematiky a jistou standardizaci.

Časová osa
Století krále Slunce, v němž se příběh Angeliky odehrává, bylo obzvláště dlouhé. Časová osa graficky znázorňuje zásadní body z Angeličina života a historické události v období 1625 – 1715 do chvíle, kdy prvního zářijového dne umírá Ludvík XIV.


Historický kontext v díle Anne Golon
Zasadit román do 17. století se Anne Golon rozhodla už proto, že v moderní literatuře neexistovalo dílo, které by pojímalo tuto epochu. Pro ilustraci historického kontextu uvádíme několik málo příkladů, z nichž jasně vyplývá, že Anne Golon v padesátých letech vycházela z těchže primárních pramenů jako současné monografie.

Osobnosti 17. století
Doba krále Slunce se nestala výjimečnou jen díky stavbám, knihám, módě či vědeckým objevům, ale především díky úžasným lidem, kteří tvořili tyto dějiny. A s mnoha z nich jsme se mohli seznámit i v díle Anne Golon.


Móda doby krále Slunce
Rozevláté, propracované, dekorativní a vzrušující. Šaty, doplňky, make-up i účesy francouzských dvořanů byly natolik výjimečné, že se brzy staly inspirací celé Evropě. Zimní a letní sezóny se střídaly přinejmenším stejně rychle jako dnes. Sekce se okrajově dotýká i témat životního stylu jako toaleta a lázně, osobní hygiena či módní časopisy.

Životní styl, kultura a umění 17. století
Popisy volnočasových aktivit, dvorského a venkovského života, jako je výchova, stravování a kuchařské umění, dobové zvyky a tradice, hudba a umění slova nebo umění milostné, jsou dalším výrazným prvkem díla Anne Golon. Způsob života v době krále Slunce byl zkrátka pestrý a dal vzniknout mnoha návykům užívaných i v době současné.

Cestopisné prvky díla Anne Golon
Jedno z dílčích specifik díla Anne Golon spočívá ve výrazném střídání lokací. Autorka detailně přibližuje množství dobových míst, která spoluutvářejí atmosféru příběhu a v určitých okamžicích se knihy stávají téměř cestopisem.


Paříž po stopách Angeliky
Detailní popis dobové Paříže v díle Anne Golon láká k procházkám městem s tak bohatou historií, krásnými stavbami, ulicemi a mosty. Stačí se tam ve stopách Angeliky vydat a poohlédnout se, jak moc se město proměnilo. Známá místa se však již mohou jmenovat jinak, některá najdeme už jen ve starých mapách.

Paláce a zahrady
Okázalé paláce v sobě pojí prvky klasicismu s mohutnou barokní scénografií. Interiéry ohromují úžasnými nástropními malbami, intarzovaným nábytkem či stále se zdokonalujícím sklem a porcelánem. V čem spočívá kouzlo francouzských zahrad včetně nejúžasnějších Versailles?

Rostliny v paprscích krále Slunce
Mezi oblíbené rostliny Ludvíka XIV. patřily citrusy, jasmíny a cibuloviny, mezi Angeličiny zájmy zase bylinkářství. Do období 17. století spadá také rostoucí obliba čokolády a kávy. Léčivé byliny, okrasné květiny, vonné koření.