Dílo Angélique L'Intégrale: Stručné anotace k novému vydání

Angelika markýza andělů (2006)
V této části se detailně seznamujeme s dětstvím venkovské šlechtičny ve francouzském kraji Poitou. Angelika, jako malá víla z močálů vyrůstá vedle svých venkovských přátel v lese a na loukách a její smýšlení o světě přirozeně doplňují povídačky sloužících na zámku, starých tet a pověrčivé chůvy. Tento svět není vždy idylický a zasahuje do něj lidská hloupost, závist, peníze a boje o přežití. Mezi své početné sourozence Angelika nijak nezapadá a poměrně limitovaný vztah k rodičům vychází z prostředí a doby. Stejně tak logické je Angeličino dospívání v klášteře ve zbožném městě mnoha kostelů a katedrál Poitiers. Zde se Angelice dostává nejen formálního vzdělání, ale také poznává pokrytecký řád, jež bude vyžadovat vyšší společnost a nečekanou smrt, když město zasáhne epidemie moru. Stejně jako každá sotva dospívající dívka, také Angelika má být provdána tak, jak bude pro její rodinu nejvýhodnější – stane se proto nevěstou neznámého hraběte, s nímž je navíc oddána v zastoupení. Obsah

Toulouská svatba (2006)
Cestou do svého nového domova, jímž se stalo jižanské kulturní centrum Toulouse, Angelika projíždí kraji Francie a setkává se s jejich osobnostmi jakými je hrabě de Lauzun. Její prvotní setkání s neznámým manželem se nese ve znamení strachu a nejistoty a Angelika nevěří, že by tohoto muže s jizvou někdy mohla milovat. Brzy si proto vytvoří vlastní rytmus a řád soukromých dnů, které jí příjemně ubíhají v sídle bohatého pána, který si Angeliky zdánlivě nevšímá. Snad z nudy, začne si Angelika všímat, že její tajemný muž je také vědec, filosof, zpěvák, úspěšný podnikatel, pořadatel slavností, estét a milovník nejen ženské krásy. V konverzaci nad leckterými tématy a v nekončících slavnostech se sbližují a z Angeliky se stává zamilovaná manželka a matka vysněného syna Florimonda. Angeličina rodina si užívá klidu ve venkovské zámečku v horách, zatímco celá Francie řeší novinky ze života královské rodiny – král by se měl totiž brzy oženit.

Královské slavnosti (2007)
Královská rodina prošla mnoha peripetiemi, než královna Anna po mnoha neúspěších porodila syna Ludvíka a dovedla jej ke korunovaci a skutečnému panování o mnoho let později. Nyní se mladý král musí odvděčit za milost nebes a oženit se španělskou infantkou, kterou nikdy neviděl. V zájmu státu stojí především mír mezi oběma zeměmi, který tento sňatek zajistí. Situace však není jednoduchá a její úspěch stojí na pozvolném vyjednávání vyslanců a politiků. Dvůr putuje z Paříže na jih, aby nekonečně dlouhou dobu vyčkával na španělských hranicích okamžiku dohody. Angelika s manželem jsou pochopitelně mezi veškerou důležitou šlechtou, která dvůr po celou dobu doprovází a baví v baskickém městečku St.-Jean-de-Luz na pobřeží Atlantiku. Situace se zkomplikuje v okamžiku, kdy během oslav záhadně zmizí hrabě de Peyrac a Angelika se musí se dvorem sama vrátit do Paříže, aby zjistila proč byl její manžel zatčen a pokusila se jej zachránit. Obsah 1. část - Obsah 2. část - Palác na bažantím ostrově

Popravený od Notre Dame (2008)
Angelika se nechce vzdát naděje na záchranu manžela, proti němuž se spikli mocní. Dokonce se jí podaří setkat se s králem, ale audience nepřinese úspěch, ve který doufala, ba naopak rozbouří vztahy mezi dvěma mladými a hrdými lidmi. Nakonec jí nezbude, než uposlechnout rady advokáta Desgreze a stát se jinou ženou - hraběnka de Peyrac už neexistuje. V propadání se do stále větší bídy se ještě setkává se svým bratrem či Françoise Scarron, která též žije v Templu. Soudní proces s hrabětem de Peyrac, obviněným z čarodějnictví, se navzdory veškeré snaze Desgreze nemůže setkat s úspěchem. Hrabě má být zapomenut a ještě předtím veřejně upálen na Place de Grève. Mladá vdova zapadá do podsvětí Paříže, jehož živly se stahují v okolí Hřbitova Neviňátek a věže Nesle. O své místo zde bojují tací jako básník Špína, Velký Korzár, Calambredaine a Egypťan Rodogone. Právě v Calambredainovi Angelika poznává jednoho ze svých přátel z dětství. Obsah 1. část - Obsah 2. část

Stíny a světla v Paříži (2008)
Angelika s Nicolasem se učí žít u Dvora Zázraků, zatímco o kus dál umírá kardinál Mazarin a Ludvík XIV. bude napříště vládnout sám. Spolu s tím, jak mladá žena lépe poznává své místo mezi vysoce postavenými osobnostmi pařížského podsvětí, dostává také sílu vybudovat si nový domov se svými dvěma dětmi ve věži Nesle, kde se je sama snaží chránit před hladem a obchodníky s dětmi. Po bitce mezi dvěma soupeřícími bandami se Angelika dostává až do věznice Châtelet, ale později se na ni štěstí usměje v podobě hospody u Kokrháče, kde pracuje její někdejší služebná Barbe. Angelika pozvolna přebírá osud podniku do svých rukou a jako úspěšná hostinská se dokonce představí Louvru ve společnosti cechu pařížských obchodnic. Přestěhuje se do vlastního bytu v rue Francs-Bourgeois a prostřednictvím svých známostí s osobnostmi moderní francouzské kuchyně spřádá plány na módní čokoládovnu, která by ji na společenském žebříčku posunula ještě mnohem výš. Obsah 1. část - Obsah 2. část - Obsah 3. část

Cesta do Versailles (2010)
Hrabě de Peyrac je dávno pryč a Angelika sama hledá své štěstí v Paříži. Od doby, kdy obchoduje s čokoládou se stala jednou z nejbohatších Pařížanek a teď díky štěstí ve hře s princem de Condé získá i pařížský palác svého prvního manžela Joffreye de Peyrac. Posouvá se na společenském žebříčku a přátelí se s významnými osobnostmi doby jako je Ninon de Lenclos. Mohlo by se zdát, že Angelice a jejím synům už nic nechybí, ale Angelika – Madame Chocolat ještě potřebuje nové jméno: markýza du Psessis de Bellière. Když se jí podaří provdat se za krásného králova maršála, otevřou se jí i brány Versailles a Angelika se bude moci znovu postavit tváří v tvář králi Slunce Ludvíku XIV. Získání jména a srdce zvláštního markýze du Plessis jsou ale dvě rozdílné věci a bohatství Angelice dopomůže jen k tomu prvnímu. Tak začíná vypjaté manželství Angeliky a Philippa du Plessis.