Knižní obaly: Německá vydání Angeliky ve 12 dílech

Německo bylo první zemí, kde byla vydána knižní Angelika, a to ještě před vydáním francouzského originálu. A v jediných německy mluvících zemích je jako autor všech knižních vydání správně uváděna pouze Anne Golon.

V roce 1956 kupuje práva na dílo Angelika vydavatel Blanvalet Verlag GmbH, München a na podzim téhož roku vychází první kniha pod názvem 'Angélique' v nakladatelství Lothar Blanvalet Verlag GmbH Berlin. Toto vydání obsahuje první a druhý díl, tedy části Markýza andělů a Cesta do Versailles, jak jsou nazývány v pozdějších vydáních v originále. Ve Francii jsou tyto části vydány až v letech 1957 (1. díl) a 1958 (2. díl). V tomto stylu (1. a 2. díl v jednom svazku) je kniha vydávána dodnes a posouvá tak třináctidílnou sérii na pozici dvanáctidílné.

Ve stejném roce jako v Berlíně vychází první kniha série také ve Vídni u knižního klubu Buchgemeinschaft Donauland. Po roce 1959, kdy poprvé vychází díl Angelika a král, se se svými edicemi přidávají i další vydavatelé a knižní kluby na území Německa, Rakouska a Švýcarska a od roku 1960 dílo Angelika postupně vychází v knižních klubech Deutscher Bücherbund (Stuttgart, Hamburg), Deutsche Buchgemeinschaft (Berlin, Darmstadt, Wien) a u vydavatele Büchergilde Gutenberg (Frankfurt am Main, Wien, Zürich).
V druhé polovině 70. let zahajuje edici knižní klub Bertelsmann Reinhard Mohn OHG (Gütersloh). Zároveň ve stejné době začíná se svou vlastní edicí vydavatel Rowohlt-Taschenbuch (Reinbek bei Hamburg), známý jako Rororo, který jako první rozděluje první knihu 'Angélique' na dvě části – 1. a 2. díl (Erster & Zweiter Teil), ale jehož vydání končí u dílu Angelika a ďáblice (Angélique und die Dämonin).
V 80. letech, kdy v originále začínají vycházet poslední části série, se do edice díla Angelika zapojuje také vydavatel Goldmann Wilhelm GmbH (München), ale vydává pouze poslední 4 díly.
V roce 1990 vychází celá série u vydavatele Schuler Verlag GmbH (Herrsching), který dělí nejen první díl na dvě části (Erster & Zweiter Teil), ale navíc ve dvou částech vydává i díl Angelika v Quebeku (Angélique, die Siegerin).

Všechny knižní kluby vydávají dílo Angelika „jménem“ nakladatele a držitele práv Blanvalet a ve svých edicích neuvádějí ani pořadí, ani rok vydání. Protože knihy vycházely u jednotlivých vydavatelů vždy v průběhu několika let opakovaně (obvykle v souvislosti s vydáním nového dílu), uvádíme pod náhledem knižních obalů pouze rok, o kterém se domníváme, že v dané sérii byla kniha vydána poprvé.

« zpět na Knižní obaly: Původní vydání Angeliky ve světě


Lothar Blanvalet Verlag Berlin, 50. léta
Buchgemeinschaft Donauland Wien, 50. léta
Deutscher Bücherbund Stuttgart, Hamburg, München, 60. léta
Rowohlt-Taschenbuch Reinbek bei Hamburg (Rororo), 70. léta
Angélique Angélique Angélique Angélique (1&2)

1956

1956

1960

1975
Angélique und der König Angélique und der König Angélique und der König


1959

1960

1975

Dt. Buch-Gemeinschaft Berlin, Darmstadt, Wien, 60. - 70. léta
Büchergilde Gutenberg, Frankfurt (am Main), Wien, Zürich, 60. - 70. léta
Deutscher Bücherbund Stuttgart, Hamburg, München, 60. - 70. léta
Rowohlt-Taschenbuch, Reinbek bei Hamburg (Rororo), 70. - 90. léta
Bertelsmann Lesering und andere Clubs, Gütersloh, 90. léta
Angélique Angélique Angélique Angélique (1&2) Angélique

1965

1966

1961

1976

1996
Angélique und der König Angélique und der König Angélique und der König Angélique und der König Angélique und der König

1967

1967

1961

1976

1997
Unbezähmbare Angélique Unbezähmbare Angélique Unbezähmbare Angélique Unbezähmbare Angélique Unbezähmbare Angélique

1968

1969

1962

1976

1997
Angélique, die Rebellin Angélique, die Rebellin Angélique, die Rebellin Angélique, die Rebellin

1969

1970

1963

1976

Angélique und ihre Liebe Angélique und ihre Liebe Angélique und ihre Liebe Angélique und ihre Liebe

1970

1971

1968

1976

Angélique und Joffrey Angélique und Joffrey Angélique und Joffrey


1972

1969

1977

Angélique und die Versuchung Angélique und die Versuchung Angélique und die Versuchung


1973

1970

1977

Angélique und die Dämonin Angélique und die Dämonin Angélique und die Dämonin


1974

1976

1977


Lothar Blanvalet Verlag Berlin, 60. - 90. léta
Bertelsmann Reinhard Mohn OHG, Gütersloh, 70. - 80. léta
Deutscher Bücherbund Stuttgart, Hamburg, München, 80. - 90. léta
Goldmann Wilhelm GmbH, München, 80. - 90. léta
Schuler Verlag GmbH, Herrsching, 90. léta
Angélique Angélique Angélique Angélique (1&2)

1960

1976

1982


1990
Angélique und der König Angélique und der König Angélique und der König Angélique und der König

1959

1977

1982


1990
Unbezähmbare Angélique Unbezähmbare Angélique Unbezähmbare Angélique Unbezähmbare Angélique

1961

1977

1982


1990
Angélique, die Rebellin Angélique, die Rebellin Angélique, die Rebellin Angélique, die Rebellin

1962

1977

1982


1990
Angélique und ihre Liebe Angélique und ihre Liebe Angélique und ihre Liebe Angélique und ihre Liebe

1963

1977

1983


1990
Angélique und Joffrey Angélique und Joffrey Angélique und Joffrey Angélique und Joffrey

1967

1978

1983


1990
Angélique und die Versuchung Angélique und die Versuchung Angélique und die Versuchung Angélique und die Versuchung

1969

1978

1984


1990
Angélique und die Dämonin Angélique und die Dämonin Angélique und die Dämonin Angélique und die Dämonin

1972

1978

1984


1990
Angélique und die Verschwörung Angélique und die Verschwörung Angélique und die Verschwörung Angélique und die Verschwörung Angélique und die Verschwörung

1976

1979

1985

1980

1990
Angélique, die Siegerin Angélique, die Siegerin Angélique, die Siegerin Angélique, die Siegerin Angélique, die Siegerin

1980

1981

1986

1982

1990
Angélique und die Hoffnung Angélique und die Hoffnung Angélique und die Hoffnung Angélique und die Hoffnung Angélique und die Hoffnung

1984

1985

1987

1987               1991

1990
Angélique triumphiert Angélique triumphiert Angélique triumphiert Angélique triumphiert Angélique triumphiert

1986

1987

1988

1989

1990