„Kdo řekl“ o lásce

Za doby existence tohoto webu nás v knihách zaujalo a okouzlilo tolik citátů! Pojďme si připomenout ty z nich, které byly adresovány tomu nejzáhadnějšímu a nejpotřebnějšímu citu mezi lidmi - lásce.

Dá se však z několika málo slov tak snadno odhalit, kdo se takto o lásce vyslovil nebo o ní uvažoval?

Ilustrační obrázky:
1. Vlámská škola, autor neznámý: Milenci, 17. století
2. Rembrandt van Rijn: Židovská nevěsta, 1665-67
3. Francouzská škola, autor neznámý: Milenci, 17. století

Autorka kvízu: Miriam Hessik

1. Pro muže neznamená láska tolik jako pro ženy. Ženské představy o lásce jsou plné iluzí, snů, sentimentu a velkých nadějí.
Markýza de Sévigné
Marie-Anežka de Sancé
Angelika de Peyrac
Anne-Marie Louise de Montpensier, vznešená slečna


2. "Smrt srdce je ta nejhorší smrt." Kdopak jí tohle kdysi řekl?
Philonida de Parajonc
Princ de Condé
Abigail Berne
Abbé de Lesdiguières


3. Na světě totiž existuje mnoho druhů lásky: láska k cizincům, láska k chudým, láska ke spojencům, láska k přátelům, láska k rodičům... a konečně i láska k milenci. Ale pouze láska k milenci je od Boha, a proto je tak vzácná. Je to skutečná láska, protože nesleduje vlastní prospěch, dokonce ani vlastní potřeby. Nehledí na útrapy a zdraví, na nepřátelství nebo náklonnost, na soucit či odmítání, všechno je jí jedno. S radostí obětujeme vlastní život pro milovanou bytost...
Markýza de Sévigné
Marguerite Bourgeois
Raymond de Sancé
Nieulský opat Jan


4. Láska člověka ohlupuje. A oslepuje.
Joffrey de Peyrac
Filip du Plessis-Bellière
Gabriel Berne
Gilles Vaneireick


5. Člověk přece nemůže takhle úplně popřít svou minulost, jediným gestem setřást to, co ho utvářelo, poznamenalo – své lásky… i své nenávisti. To je strašné!
Ninon de l'Enclos
Vévoda de Vivonne
Joffrey de Peyrac
Angelika de Peyrac


6. Zbožňovat se nemohou lidské bytosti mezi sebou, zbožňovat mohou pouze Boha. Zvrácená láska už není láska.
Markýz de Solignac
Arcibiskup Benoit de Fontenac
Sebastien d’Orgeval
Pastor Beaucaire


7. Nevěděl jsem, že člověku může takhle krvácet srdce a neumře. Nevěděl jsem, že láska je takové utrpení. Mám dojem, že dneska chápu muže, kteří se z lásky dopouštějí zločinů a bláznovství.
Nicolas de Bardagne
Gabriel Berne
Ludvík XIV.
François Desgrez


8. Je jen málo věcí, z nichž se mužské srdce nevyléčí. Srdce žen je křehčí, i když odvážně snáší rány osudu. Smrt lásky nebo dítěte je může připravit o radost ze života. Ženy jsou zvláštní bytosti – zranitelné a kruté zároveň. Kruté, když lžou, a ještě krutější, když jsou upřímné.
Joffrey de Peyrac
Ludvík XIV.
Molines
Filip du Plessis-Bellière


9. Já, jež jsem se zřekla lásky a věnovala své srdce jen a jen přátelství. Když mám teď pocit, že je mé přátelství zbytečné, odmítané, bezmocné, cítím se ochuzena o to jediné, co mám.
Ninon de l'Enclos
Sabine de Castel-Morgeat
Markýza de Sévigné
Françoise Scarron


10. Vášnivá láska na celý život se může zrodit v jediné vteřině. Tak proč ji nevyznat?
Nicolas de Bardagne
Vévoda Rákóczi
Péguilin de Lauzun
Markýz d‘Escranville


11. Muž se nedá udržet násilím. Vzbuzovat lásku přes výčitky svědomí je nešikovné a protivné zároveň.
Molines
Raymond de Sancé
Janine Gonfarel
Angelika de Peyrac


12. Jenže je zákonité, že zisk znamená vždycky zjevně i ztrátu. Může se člověk radovat z lásky a ze svobody zároveň?
Angelika de Peyrac
Florimond de Peyrac
Joffrey de Peyrac
Cantor de Peyrac


13. Slabost, kterou mi láska působí, je jako rána, obávám se, že nezhojitelná.
Ludvík XIV.
Nicolas de Bardagne
Abbé de Lesdiguières
Princ de Condé


14. V zajetí prostopášného života, při němž poznal víc znechucení než uspokojení, pochyboval o tom, že by mohl prožít takovou chvíli nadpozemské harmonie při tělesném styku s jednou z těch opovrženíhodných bytostí, za něž pokládal ženy. Má si přiznat, že to je láska?
Markýz d‘Escranville
Vévoda de Vivonne
Filip du Plessis-Bellière
Markýz de Vardes


15. Jenže když je ženské srdce zasaženo láskou, ztratí hrdost, stud, prostě všechno. Stávají se znovu dětmi.
Básník Jean-Baptiste Racin
Vévoda Rákóczi
Colin Paturel
Ludvík XIV.


16. Láska – smrt. Čas kolem nich snuje své vlákno, zaplétá do svých osudových sítí život i zkázu.
Angelika de Peyrac
Joffrey de Peyrac
Ambroisine de Maudribourg
Ruth Summers


17. Co k čertu může mít žena na práci jiného než lásku?
Bernard d'Andijos
Joffrey de Peyrac
Baron Cerbalaud
Péguilin de Lauzun


18. Francouzi spoutávají své city stejně jako své ženy do železných korzetů.
Mulay Ismail
Bej Soliman Bachtiari
Vévoda Rákóczi
Osman Ferradži


19. Ne, ale odpovědnost za jiné životy než za svůj strašně omezuje svobodu nebo to, čemu na počátku života svoboda říkáme. Víš, láska jako všechno nové obohacuje, ale v bibli je psáno: Kdož rozmnožuje umění, rozmnožuje bolest.
Raymond de Sancé
Marie-Anežka de Sancé
Armand de Sancé
Joffrey de Peyrac


20. Každý člověk v sobě nese uzavřenou hodovní síň lásky. Ale když cítí, že ho obklopují bytosti nehodné, je lépe ji držet zavřenou celý život a i sobě zakazovat do ní proniknout.
Výrok spisovatele Jeana de La Fontaine z úst Ludvíka XIV.
Výrok básníka Jean-Baptiste Racina z úst Ludvíka XIV.
Výrok básníka Jean-Baptiste Racina z úst Françoise Scarron
Výrok spisovatele Jeana de La Fontaine z úst markýzy de Sévigné


21. Když žena tuší, že ji nikdo nemiluje, cítí se už politováníhodná.
Louise de La Vallière
Angelika de Peyrac
Princezna Henrietta d' Orléans
Sabine de Castel-Morgeat


22. Příliš na vás myslím. Dokonce poznávám muka žárlivosti, která jsem dosud neznal.
Filip du Plessis-Bellière
Claude de Loménie-Chambord
Ludvík XIV.
Nicolas de Bardagne


23. Statečné srdce zmůže všechno. Budu se vám tedy dvořit, krásná markýzo.
Vévoda Rákóczi
Péguilin de Lauzun
Barcarole
Bej Soliman Bachtiari


24. Jakékoliv útrapy jsou lepší než nic nevědět, marně doufat a představovat si se zlomeným srdcem toho, kterého milovala, v náručí jiné…
Královna Marie-Thérèse
Louise de La Vallière
Athénais de Montespan
Angelika de Peyrac


25. "Láska je strašně podivná věc," pokračoval, jako by mluvil sám k sobě. "Podivná rostlina. V mládí si myslíme, že ji trháme v plném rozkvětu a že jejím osudem už bude jen pomalu chřadnout. Ve skutečnosti jde však jen o nezralé plody daleko chutnějšího ovoce, jež můžeme ochutnat jen po dlouhém soužití, po prožité vášni a hlubokém poznání."
Princ de Condé
Ludvík XIV.
Claude Le Petit, básník Špína
Joffrey de Peyrac


26. „Jednu jedinou hodinu,“ šeptal, „pro jednu jedinou ženu, v jednom jediném životě, můžeš si to dovolit, policajte? Být jednu jedinou hodinu slabý a hloupý?“
Gabriel Nicolas de La Reynie Desgrezovi
François Desgrez sám sobě
Kapitán stráží Châteletu Lidožrout sám sobě
Kapitán stráží Châteletu Lidožrout Desgrezovi


27. Takovej je život, jasný? (...) Mužský jsou prostě takoví.
Nedělňátko
Rošťák
Polačka
Dřevěnej zadek


« zpět na Kvízy a testy

Správné odpovědi