„Kdo řekl“ - filozofie, politika, náboženství

Za doby existence tohoto webu nás v rámci stejnojmenné hry a zaujalo a okouzlilo tolik citátů! V tomto kvízu se pro změnu zaměříme na výroky filozofující, politizující a s náboženskou tématikou.

Otázka je, proč jsou tak oblíbené – zřejmě proto, že je jich v knihách poměrně hodně, bývají povšechné, a hlavně se velice snadno pletou. A v takovém sledu po sobě, napříč všemi díly? Přímo vražedná kombinace. Hodně štěstí! U každého citátu je i jméno toho, kdo ho do hry původně vybral.

Ilustrační obrázek: Francisco Zurbaran: The Apotheosis of St. Thomas Aquinas, 1631
Autorka kvízu: Dagmar Šeráková

1. "...sám sebou se teprve stávám. Neboť sebe sama, vášnivého, veselého, správného, trochu smyslného chlapíka, který důvěřoval Bohu a životu, jsme nechali daleko za sebou, ve světlém zážehu mládí, zasuli jsme ho pod nános balastu a požadavků, které nemají s pravdou naprosto nic společného..." (dasha)
baron d’Arreboust
d’Andijos
Péquilin de Lauzun
Claude de Loménie-Chambord


2. "V takové chvíli si člověk uvědomí, jak ten čas letí. Vzpoury se potlačí, rány se zahojí. Najednou jsme přinuceni uvědomit si, že svět, který jste pokládali za nehybný, se mění bez našeho přičinění a podle vlastních zákonů. Mysleli jsme, že si celý život zachováme totéž srdce, tutéž duši... Najednou se však ohlédneme zpátky a zjistíme, že některé ideje, jež nás formovaly, už dávno nejsou důležité. A někteří lidé jsou mrtví a už nikdy neobživnou." (Andrej)
Joffrey de Peyrac
Angelika de Peyrac
Marguerite Bourgerisová
Vilemina Monsarrat-Béhársová


3. "Člověk dokáže svou existenci pouze ve chvíli, kdy má odvahu čelit nebezpečí a dát smrt... A ještě víc, když dokáže čelit tomu, že přijde o veškerý svůj majetek, své dílo a své bohatství. Dává smrt, ale ví, že i jeho mohou zabít. Zraňuje nepřítele, ale zároveň uštědřuje rány sobě samému, protože předem dává všanc všechno, co je mu drahé a o co může v boji přijít. Takový je osud člověka od chvíle, kdy přichází na svět. " (dasha)
Colin Paturel
Outtaké
Joffrey de Peyrac
Gabriel Berne


4. "Jistěže se člověk občas cítí vyčerpaný životem, jednotlivými dny a lidmi, s nimiž se setkává. Naštěstí lze ale také zemřít, a poté nás čeká vzrušující potvrzení všech pravd, na které jsme narazili během naší pozemské pouti. " (dasha)
Osman Ferraji
otec de Maubeuge
Joffrey de Peyrac
Henrieta Anglická, „Madame“


5. "Smrt člověk někdy ani nevnímá. Někdo se octne, aniž ví proč, mezi neznámými stíny a musí si hledat cestu veden jediným světlem, které získal během své pozemské pouti. Pokud člověk nic nezískal na zemi, tratí se znovu ve světě stínů." (Tania)
Outtaké
Piksaret
Osman Ferraji
Colin Paturel


6. "Útěk je přiznání. Prozradí vás; i když si budete dál hrát na nevinného, možná projdete tím sítem udání bez úhony. Podívejte se na mne. Vypadám snad vyděšeně? Směju se a žertuju dál..." (Andrej)
Péguilin de Lauzun
princ de Condé
markýz de Vardes
markýz de Brienne


7. "Válka je nutné zlo, drahý příteli a je skoro kacířské volat po míru, když ho nám, hříšným, nechce Bůh dát. Důležité je jen být mezi těmi, kdo válku vedou, a ne mezi těmi, kdo jí trpí" (Yenn)
Joffrey de Peyrac
markýz du Plessis, Filipův otec
Angelika de Peyrac
kapitán Montadour


8. "Kromě toho sama občas tvrdíte, že úvahy a plány pana de Peyrac jsou někdy tak komplikované, machiavelistické a tak šikovně spletené, že by se v nich nevyznal ani pavouk a vy o nich raději ani nechcete všechno vědět... " (Yenn)
Florimond de Peyrac
Abigail Bernová
Ambroisine de Maudribourg
Severina Bernová


9. "Smířím se! To je vaše oblíbené slovo, Sire! Vy potřebujete otroky ... Když jim náhodou z rozmaru občas dovolíte zvednout hlavu, musí být připraveni ji kdykoliv znovu sklonit a znovu padnout do prachu, až váš rozmar pomine ..." (n.i.r.a.k)
d´Andijos
Rákoczi
Angelika de Peyrac
Péguilin de Lauzun


10. "Pro ty, kdo vládnou, je velice výhodné, když ti, co je svým rodem ohrožují, upadají na dno neřestí. Vlastní velikost a vznešenost ducha tím ještě víc vynikne..." (Andrej)
Henrieta Anglická, Madame
Philippe du Plessis-Bellière
Ludvík XIV.
Molière v jedné ze svých her


11. "Protestanští Angličané, kacířští Francouzi, piráti bez jakékoliv víry a dobrodruzi schopni čehokoliv, to jsou obyvatelé Gouldsbora. Jak by mohlo takové hnízdo nákazy žít v klidu a nevzbuzovat podezření Kanady, která je díky Akádii jeho sousedem?" (Dana)
otec de Vernon
Colin Paturel
Baumier
reverend Patridge


12. "Proč mě napadla ta slova: dřív než bude pozdě? Je pravda, že jsem byl přesvědčen, že čas spěchá, že je to pro vás otázka hodin. Slyšel jsem slova bible: Vysvoboď ty, kdo jsou vlečeni na smrt - což se neujmeš těch, kdo se potácejí na popravu? Cítím, že vaše přítomnost mezi námi je strašně důležitá. Jenže čím?" (dasha)
Gabriel Berne
abbé de Lesdiquières
mistr Bourjours
Abigail Bernová


13. "A dnes," pokračoval v proslovu, který si jistě v duchu často opakoval, "si kladu otázku, jestli bylo rozumné se pro slávu Boží zříct skutečného naplnění lásky, protože jsem poznal, že není nic tvořivějšího a vítěznějšího. Uznávám ovšem, že ten čistý a upřímný cit k bratrovi ve víře mě zbavoval tíhy samoty a stesku a přinesl mi klid smyslů, které neměly být uváděny v pokušení..." (Tania)
Sebastien d’Orgeval
Claude de Loménie–Chambord
baron d´Arreboust
Raymond de Sancé


14. "Nechtěl jsem to vědět, a přesto je to pořád totéž. Věčná tragédie. Žena, jež neustále svádí na scestí muže, předurčeného být strážcem Božích příkazů a Jeho vůle. Měl jsem na to myslet a nezapomínat, že Adam podlehl tomu svůdnému hlasu..." (Andrej)
poručík de Pond–Briand
Claude de Loménie–Chambord
Nicolas de Bardagne
François Desgrez


15. "Člověk vždycky zabíjí na svou obranu. Brání sebe, svou rodinu, svůj život, své cíle a sny. Je velice málo těch, kdo zabíjejí jen z čisté zloby. Ale jen Bůh může být shovívavý k hříšníkovi, odpustit mu jeho hříchy, protože on jediný vidí do duší a srdcí..." (Tania)
Colin Paturel
Sarah Williamová
Philippe de Guérande
Sebastien d´Orgeval


« zpět na Kvízy a testy