Indiánské léto

Bílá tváři, zastav na chvíli svou mysl, těkající jako říční pěna a připomeň si slavný národ, jež vládl širému kontinentu odnepaměti, dávno předtím, než připluly lodě bílých mužů s chtivýma rukama. Vrať se s námi do doby, kdy Ameriku moudře vedli náčelníci zvučných jmen a na břeh vystoupil Tekonderoga, aby s nimi zakopal válečnou sekyru a vykouřil dýmku míru. Po jeho boku stála žena, zářící jako ta nejjasnější hvězda na obloze a její pohled prozradil tajemnou moc. Nikdy nesešla ze své cesty, vždy věrná sobě a svému Bohu, proto jsme ji pojmenovali Kawa...


Ilustrativní obrázek: William Huggins: A North American Indian in an Extensive Landscape (1842)
Autorka kvízu: Dagmar Šeráková

1. Kde Angelika poprvé uviděla indiána?
v Kandii
v Paříži
v pevnosti Katarunk
v pevnosti Gouldsboro


2. Jaký je původ indiánského jména Pixaret?
Je to přesmyčka z Pikasu-Ret neboli „vtipálek“
Je to zkomolenina slova „Pixla-ret“, jež dostal poté, co si rozřízl ret o konzervu
Pixaret znamená „chodící ve svých stopách“ a pojmenovali ho tak Irokézové
Slovo Pixaret je v jazyce Abenakisů titulem náčelníka


3. Proč byl Uttaké tak zavilým nepřítelem Francouzů?
Z principu nevěřil národu, který nemá samostatné názvy pro některé číslovky
Věděl, že příchod kolonizátorů z Evropy znamená konec indiánů
Byl kdysi Francouzy zajat a nucen veslovat na galéře
Francouzi mu zabili družku


4. Který z následujících šlechticů prožil část dětství u irokézů?
de Pond Briand
Nicolas Perrot
Marpetuis
Alexandre du Rosny


5. Jaký byl hlavní důvod, že Peyrac spálil pevnost Katarunk?
Chtěl zničit důkazy o pašovaném alkoholu, jež hodlal výhodně prodat indiánům
Byl si jist, že to udělá na Irokéze dojem a on unikne jejich pomstě
Cítil, že jeho dům je spáchaným zločinem již navždy poskvrněn
Chtěl si ověřit manželčinu psychickou i fyzickou odolnost


6. Jakou tradici udržovali obyvatelé Wapassu s Metalaky?
Společný poslední podzimní hon
Společné velké opíjení
Společné kácení dřeva a pálení uhlí na zimu
Společnou výměnu manželek


7. Co znázorňoval vampum, který Angelika dostala od irokézských žen a matek při prvním přezimování?
Angeliku a Joffreye
Angeliku mezi indiánskými ženami
Angeliku s dětmi
Angeliku chovajícího v náručí Uttakého


8. Jak se jmenují tři bohyně, které vládnou údolí Irokézů?
Kukuřice, dýně, fazole
Isis, Belial, Lakšmí
Medvědice, želva, orlice
Javor, topol, bříza


9. Z jakého důvodu cítil náčelník Huronů Anastaha vůči Angelice náklonnost?
Zachránila ho před mučením irokézy
Domníval se, že ho postřelila při přechodu brodu Sakoos
Uzdravila jeho nemocnou dceru
Darovala mu svůj plášť, aby do něj mohl zahalit kosti svých předků


10. Co svačil Pixaret na prvním zasedání nejvyšší Quebecké rady po příjezdu Peyraka?
Sušené maso
Rýžové klíčky
Okusoval si nehet
Uzeného hada


11. Co denně nabízel indiánský únosce Jenny Maningaultové jako výraz jeho mužné touhy?
Misku fazolových bobů
Misku dýňových semen
Misku kukuřice
Misku buráků


12. Na jaké znamení musela čekat Peyrakova karavana při cestě do Wappassu u bývalé pevnosti Katarunk, kde měli Irokézové slavnost na počest zabitých náčelníků?
Až se na nebi objeví čluny létající flotily s mrtvými náčelníky
Až jim přijde delegace náčelníků oznámit, že mohou pokračovat v cestě
Až se jejich koně začnou vzínat k další cestě
Až bude nad jejich táborem létat orel


13. Proč někteří indiálni odmítali malé množství tvrdého alkoholu?
Chtěli si udržet jasnou mysl
Všichni indiáni měli slabá játra a alkohol jim nedělal dobře
Pili, ale preferovali jen určité typy alkoholu
Je zbytečné ho pít, když po tak malém množství nelze mluvit s Velkým duchem


14. Jakého druhu bylo postižení indiánské holčičky, která zachránila Honorinu před Ambroisine „in extremis“?
Byla němá
Byla hluchá
Byla ochrnutá
Byla slepá


« zpět na Kvízy a testy