Bydlení na pařížských mostech

Policista rád bydlel na mostech, zatímco ti, které pronásledoval, žili pod nimi.
(Cesta do Versailles II. Praha: Československý spisovatel, 1992, s. 78)


V knihách Anne Golon jsou zmíněny tři pařížské adresy, na nichž bydlel François Desgrez. V době čarodějnického procesu s Peyrakem jej Angelika navštívila na Petit-Pont, po svém návratu do Paříže a nástupu k policii se přestěhoval do bytu na Pont Notre-Dame, a jak stoupal na kariérním žebříčku, pořídil si nakonec vlastní palác v ulici Commanderie na předměstí Saint-Germain, v němž se spolu s policejním ředitelem panem de La Reynie pokoušeli z Angeliky získat podrobnosti o tom, která z vysoce postavených a urozených dam jí poslala otrávenou noční košilku.

Île de la Cité v roce 1609
Ve slovníku historických ulic Paříže Jacquese Hillaireta (Dictionnaire historique des rues de Paris) není o rue de la Commanderie žádná zmínka, zdá se tedy, že ulice je zcela smyšlená. V žádném případě ji nelze zaměňovat se současným Boulevard de la Commanderie v 19. pařížském obvodě, který se rozhodně nenachází v Saint-Germain a v 17. století vůbec neexistoval. S ohledem na policejní reálie navíc není pravděpodobné, aby policejní důstojník vlastnil svůj vlastní palác - toto „privilegium“ bylo vyčleněno jen policejnímu řediteli.

Obytné domy na mostech v Paříži 17. století však existovaly, a to nejen na Petit-Pont a Pont Notre-Dame, ale i na ostatních pařížských mostech s výjimkou Pont Neuf. Vůbec prvním mostem, z něhož Pařížané mohli zahlédnout říční hladinu, byl Pont de la Tournelle, na němž nestály žádné domy. Jelikož Anne Golon nechala své čtenáře nahlédnout do Desgrezova soukromí a popsala i to, jakým vybavením jeho byty disponovaly, v následujícím textu jsou tyto informace porovnány s dobovou praxí a dochovanými stavebními plány.


Petit-Pont - Malý most
Petit-Pont neboli Malý most spojuje jižní část ostrova Cité s 5. pařížským obvodem na levém břehu Seiny. První dřevěný most zde stál již v dobách, kdy se Paříž ještě nazývala Lutécií a patřila mezi římské osady, takže lze bez nadsázky tvrdit, že se jedná o nejstarší z pařížských mostů.

Pont Notre-Dame
Pont Notre-Dame se nachází ve 4. pařížském obvodu a spojuje pravý břeh Seiny se severní částí ostrava Cité. Na jeho místě původně stávala dřevěná prkenná lávka, která zajišťovala spojení s mlýny postavenými na Seině a nesla název Pont de la Planche-Mibray.


Autorka článku: Taťjana Antonová

Použité zdroje a literatura:
• Petit-Pont
GÉRAUD, H. (1837). Paris sous Philippe - le - Bel: d'après des documents originaux et notamment d'après un manuscript contenant Le Rôle de la taille imposée sur les habitants de Paris en 1292. Crapelet, s. 149.
GLORIEUX, G. (2002). A l'enseigne de Gersaint: Edme-François Gersaint, marchand d'art sur le Pont Notre-Dame, 1694-1750. Editions Champ Vallon, s. 36-37. ISBN 2876733447, 9782876733442
HAMEL, F. (2004). Královna temnot. Voisinová, vražedkyně z Velkého století. Ostrava: Domino. ISBN 80-7303-203-1
Paris au fil de l’eau, Paris au fil du temps
Giovanni Gioncodo. Wikipedia
Petit-Pont. Wikipedia
Petit-Pont. Wikipedia
Petit Chatelet. Wikipedia
Petit Chatelet. Wikipedia
Paris. Wikipedia
ŽÁK, J. (2002). Kdyby nám Paříž vyprávěla. Brno: Jota, s.r.o. ISBN 80-7217-175-5

• Pont Notre-Dame
Fine Arts Museums of San Francisco
Histoires de Paris
Les ponts et leurs representations en philatelie
Paris au fil de l’eau, Paris au fil du temps
Giovanni Giocondo. Wikipedia
La pompe du Pont Notre-Dame. Wikipedia
Pont Notre-Dame. Wikipedia
Pont Notre-Dame. Wikipedia
ŽÁK, J. (2002). Kdyby nám Paříž vyprávěla. Brno: Jota, s.r.o. ISBN 80-7217-175-5

Není-li uvedeno jinak, obrazový doprovod byl poskytnut Y. Carbonnierem.

Článek kromě uvedených zdrojů vycházel také z e-mailové korespondence s historikem Univerzity v Artois Youri Carbonnierem.
Více o bydlení na pařížských mostech ve videu z konference Paris sous le règne des rois Bourbons, která proběhla v Paříži roku 2016 - příspěvek francouzského historika Youri Carbonniera L’habitat parisien au XVIIIe siècle: les maisons sur les ponts de la capitale. Youtube

« zpět na Města a země v době krále Slunce