Literární kroužek

Zdá se, že čtenáři Angeliky trpí přílišným respektem k tak rozsáhlým dílům, jakým je právě Angelika, protože se obvykle pouštějí pouze do drobných forem a nejpočetněji jsou zastoupeny jejich básně, inspirované Angeličinou osobností, životem a konkrétními událostmi z díla Anne Golon. Pro přehlednost jsou čtenářské výtvory tohoto typu rozděleny chronologicky podle pořadí knih, k nimž se vztahují.

Svoje texty můžete nadále uveřejňovat v příslušném diskusním fóru Čtenářské výtvory, sem však zařazujeme pouze ty, které tematicky souvisejí s Angelikou a prošly korekturou.
Korektorka textů: Dagmar Šeráková


Angeličino dětství v Poitou a mládí v Toulouse
Angeličino dětství čtenáře zatím neinspirovalo tolik, jako sňatek s tajemným hrabětem de Peyrac a vývoj jejich vztahu. Příště se však může objevit nejen trubadúrská tematika, ale také prostředí města plného kostelů a klášterů Poitiers nebo starého, tajemného sídla Angeličiných předků Monteloup, které se pojí s tolika zajímavými událostmi a osobami.

Královské slavnosti a Dvůr zázraků
Období královských slavností není mezi čtenáři tolik využívané, jako silnými emocemi nasycený příběh Angeličina putování pařížským podsvětím. Dvůr zázraků, temnou, depresivní atmosféru a postavu Desgreze, zdá se, milují nejvíce. V budoucnu však mohou přibýt témata motivovaná novou třetí částí knihy Markýza andělů: Královské slavnosti.

Madame Chocolat a život u dvora
Madame de Montespan, Mademoiselle de La Vallière a jiné nazapomenutelné postavy králova dvora jako témata básní. Kromě pletek našich starých známých a okouzlující atmosféry Versailles se jako vhodné náměty jeví i módní výstřelky.


Středomořská dobrodružství a vzpoury buřičky z Poitou
Téma Středomoří, cest, vůně dálek a jejich poetická atmosféra své čtenáře lákají k vlastnímu tvůrčímu zpracování. Ještě častěji je to však Angeličino další temné období, tentokrát z prostředí lesů Poitou, kde vede vzpouru proti králi.


Období La Rochelle a Nové Francie
La Rochelle, Angeličino setkání s maskovaným Rescatorem a všechna další dobrodružství v Novém světě své čtenáře inspirují jen výjimečně. Skýtají však obrovské množství podnětů týkajících se původních obyvatel Ameriky, javorových lesů a velkých jezer i problémů nábožensky motivovaných válek neustále rozpoutávaných mezi Francouzi a Angličany.