Vítejte
Novinky
Citát měsíce
Vítejte na www.angelique.cz, stránce věnované dílu nejčtenější a nejvíce překládané francouzské autorky 20. století Anne Golon: Angélique. Naším cílem je osvěta v České republice a na Slovensku a odstraňování mýtů, které se během minulých let okolo Angeliky zrodily. V druhém plánu stránka představuje specifika doby krále Slunce ať již v módě, architektuře, literatuře nebo třeba ve filmu.

Neobvykle detailní historický základ posouvá Angeliku mnohem dál za hranici běžné romance ze starých časů nebo za odkaz Alexandra Dumase. Anne Golon se nezaměřuje pouze na výjimečné události doby, ba naopak specifikum jejího díla můžeme nalézat v popisech volnočasových aktivit a venkovského i dvorského života ať už v Kanadě nebo ve Francii. Také ty pravidelně vycházejí z výzkumu historických reálií.

Děj románu nikdy nepostrádá na dynamice nebo vtipu a ačkoli na příběh nahlížíme prostřednictvím ženy (spisovatelky i ústřední hrdinky), samotný vztah Angeliky a hraběte de Peyrac je místy líčen z pohledu muže i ženy. Nedá se přehlédnout, že vývoj hlavních postav koresponduje s jejich autory.

V průběhu původních třinácti knih se vystřídala řada stylů, dá se říct, že pokračování zabrousila i do více žánrů. Dílo, v němž vystupuje cca 1350 postav, z toho několik set skutečných, se na počátku inspirovalo klasickými příběhy typu Kráska a zvíře, Amor a Psýché, Fantóm opery nebo Jih proti Severu, v dalších částech se přesune k temným popisům legendární travičské aféry u dvora krále Slunce a k praktikám pařížského podsvětí.

Po okouzlujících versailleských slavnostech z třetí knihy, kam se podnikavá madame Chocolat vrátí už coby módní markýza Angelika du Plessis-Bellière, se vyprávění ubírá do Středomoří a líčí život v marockém harému, aby se opět vrátilo do kraje močálů francouzského Poitou a do La Rochelle plného pronásledovaných Hugenotů.

Poněkud ponurou pátou knihu vystřídá část odehrávající se na lodi uprostřed Atlantiku, téměř založená na slovních výměnách Angeliky se znovunalezeným manželem a v díle Angelika v Quebeku se čtenář pobaví nad satirickými povídkami o galantních Francouzích během jedné dlouhé zimy.

Závěr „kanadské série“ knih líčí vztahy mezi jezuitskými misionáři a krutými i zoufalými Indiány. Pevným rysem románu přitom zůstává obdiv k přírodě, respektování historie, všudypřítomné napětí, tajemná až magická atmosféra a neočekávaný humor.

Plánovanovaný závěr série s ohlášeným titulem Království Francie je velkou neznámou. Skončí Angelika v Novém světě nebo se vrátí do Francie...?
10. listopad 2022: Nové knihy ve Francii
V nakladatelství Pocket (Paříž) vychází sedmý díl Angelika a Nový svět a osmý díl Angelika v pokušení. Zároveň bylo potvrzeno vydání devátého a desátého dílu na 30.03.2023.

10. říjen 2022: E-book Version d'Origine
V nakladatelství l'Archipel (Paříž) vychází jako e-kniha pátý díl Angelika se bouří a šestý díl Angelika a její láska.

25. září 2022: Série Version d'Origine
Vydavatel l'Archipel (Paříž) pokračuje v edici série Version d'Origine, kterou započal v roce 2013. Bohužel nové knihy budou vydávány pouze v elektronické podobě, a to od 5. do 13. dílu.

11. srpen 2022: Nové knihy ve Francii
V nakladatelství Pocket (Paříž) vychází pátý díl Angelika se bouří a šestý díl Angelika a její láska.

14. červenec 2022: Vzpomínka na Anne Golon
Před pěti lety nás v tento den navždy opustila spisovatelka Anne Golon, která v srdcích a ve vzpomínkách svých čtenářů zůstává dál.

Všechny novinky

Nové knihy
Série BD Angélique Manga

Série l'Intégrale a Version d'Origine

Přehled světových vydání série Angélique l'Intégrale

NOVÉ KNIHY Z EDICE ANGÉLIQUE: l'INTÉGRALE
„KOMPLETNÍ DÍLO“
Vydavatelství Fragment (ČR):
04/2010: Světla a stíny Paříže
Vydav. Klub semejnogo dosuga (Rusko):
06/2011: Válka v krajkách
Vydavatelství Fukkan.com (Japonsko):
07/2014: Válka v krajkách
Vydavatelství Litera (Rumunsko):
10/2016: Světla a stíny v Paříži
Vydavatelství Archipoche (Francie):
11/2017: Cesta do Versailles
Vydavatelství Amazon Kindle Edition (VB):
02/2021: Markýza andělů 1 - Dětství

NOVÉ KNIHY Z EDICE ANGÉLIQUE: VERSION d'ORIGINE
„PLNÁ VERZE“ Z LET 1957-1985
Vydavatelství Čarobna Knjiga (Srbsko):
10/2016: Zamilovaná Angelika
Vydavatelství Azbuka (Rusko):
08/2018: Vítězství Angeliky
Vydavatelství l’Archipel (Francie):
11/2021: Angelika, markýza andělů
Vydavatelství Retrouvées (Francie):
07/2022: Angelika, markýza andělů 1
07/2022: Angelika, markýza andělů 2
Vydavatelství Pocket (Francie):
03/2022: Angelika a král
03/2022: Nezkrotná Angelika
08/2022: Angelika se bouří
08/2022: Angelika a její láska
11/2022: Angelika a Nový svět
11/2022: Angelika v pokušení
V salonu Gouldsbora stálo tepané stříbrné ohřívadlo, rozpálené do ruda. V pozadí na lůžku ležely pod krajkovým přehozem kožešiny a hedvábné polštáře. Místnost se všemi vzácnými bibeloty byla velice útulná. Velká okna na zádi propouštěla tlumené světlo svítilen venku, jež jiskřilo na bronzových ozdobách nábytku a zlatých ořízkách knih, srovnaných v knihovně z palisandrového dřeva. Kdykoliv sem Angelika vešla, vnímala pohodlí té místnosti, dodávala jí pocit bezpečí. Odhodila plášť na křeslo, vešla do výklenku s postelí a začala se svlékat.

(Golon, Anne – Golon, Serge. Angelika a spiknutí stínů. Praha: Český spisovatel, 1994, s. 51)
Přehled starších citátů měsíce od 2/2007

Novinky na webu
Často kladené otázky
V sekci "Web" byly upřesněny odpovědi na některé často kladené otázky a aktualizovány informace k odkazům na stránky podporující dílo Anne Golon.

Rozhovor Liudmily Ménager s Nadine Goloubinoff
Ke 100. výročí narození Anne Golon zveřejnila Liudmila Ménager svůj rozsáhlý rozhovor s Nadine Goloubinoff, která zde odpovídá na otázky týkající se nejen života a práce Anne Golon, ale také na otázky týkající se budoucnosti nedokončeného díla Angelika.

Francouzská vydání Angeliky ve 13 dílech
Přehled knižních obalů francouzských vydání od roku 1957 včetně nových vydání Version d'Origine, která vychází od roku 2013.

Videa s Anne Golon
Přehled video reportáží a rozhovorů s Anne Golon, vzpomínkových videí na její počest a nových rozhovorů s její dcerou Nadine Goloubinoff, publikovaných na kanálu Youtube.

Královské paruky
Paruky mají dlouhou historii a používají se dodnes, nicméně ve chvíli, kdy král Slunce začal ztrácet vlasy, se vytvoření dokonalé paruky rázem stalo přímo státní záležitostí. Benoît Binet se stal mistrem svého oboru.