Vítejte
Novinky
Citát měsíce
Vítejte na www.angelique.cz, stránce věnované dílu nejčtenější a nejvíce překládané francouzské autorky 20. století Anne Golon: Angélique. Naším cílem je osvěta v České republice a na Slovensku a odstraňování mýtů, které se během minulých let okolo Angeliky zrodily. V druhém plánu stránka představuje specifika doby krále Slunce ať již v módě, architektuře, literatuře nebo třeba ve filmu.

Neobvykle detailní historický základ posouvá Angeliku mnohem dál za hranici běžné romance ze starých časů nebo za odkaz Alexandra Dumase. Anne Golon se nezaměřuje pouze na výjimečné události doby, ba naopak specifikum jejího díla můžeme nalézat v popisech volnočasových aktivit a venkovského i dvorského života ať už v Kanadě nebo ve Francii. Také ty pravidelně vycházejí z výzkumu historických reálií.

Děj románu nikdy nepostrádá na dynamice nebo vtipu a ačkoli na příběh nahlížíme prostřednictvím ženy (spisovatelky i ústřední hrdinky), samotný vztah Angeliky a hraběte de Peyrac je místy líčen z pohledu muže i ženy. Nedá se přehlédnout, že vývoj hlavních postav koresponduje s jejich autory.

V průběhu původních třinácti knih se vystřídala řada stylů, dá se říct, že pokračování zabrousila i do více žánrů. Dílo, v němž vystupuje cca 1350 postav, z toho několik set skutečných, se na počátku inspirovalo klasickými příběhy typu Kráska a zvíře, Amor a Psýché, Fantóm opery nebo Jih proti Severu, v dalších částech se přesune k temným popisům legendární travičské aféry u dvora krále Slunce a k praktikám pařížského podsvětí.

Po okouzlujících versailleských slavnostech z třetí knihy, kam se podnikavá madame Chocolat vrátí už coby módní markýza Angelika du Plessis-Bellière, se vyprávění ubírá do Středomoří a líčí život v marockém harému, aby se opět vrátilo do kraje močálů francouzského Poitou a do La Rochelle plného pronásledovaných Hugenotů.

Poněkud ponurou pátou knihu vystřídá část odehrávající se na lodi uprostřed Atlantiku, téměř založená na slovních výměnách Angeliky se znovunalezeným manželem a v díle Angelika v Quebeku se čtenář pobaví nad satirickými povídkami o galantních Francouzích během jedné dlouhé zimy.

Závěr „kanadské série“ knih líčí vztahy mezi jezuitskými misionáři a krutými i zoufalými Indiány. Pevným rysem románu přitom zůstává obdiv k přírodě, respektování historie, všudypřítomné napětí, tajemná až magická atmosféra a neočekávaný humor.

Plánovanovaný závěr série s ohlášeným titulem Království Francie je velkou neznámou. Skončí Angelika v Novém světě nebo se vrátí do Francie...?
10. listopad 2021: Série Version d'Origin
Ve speciální edici ke stému výročí narození Anne Golon vychází v nakladatelství l'Archipel (Paříž) první díl ze série Version d'Origin Angelika, markýza andělů. Kniha má 720 stran a její součástí je samostatná brožura obsahující vzácné nebo nepublikované dokumenty, které souvisí s dílem a životem Anne Golon.

10. listopad 2021: Nová vydání ve Francii
V nakladatelství Pocket (Paříž) byly vydány knihy Angelika, markýza andělů a Angelika, cesta do Versailles. První díl má 928 stran, druhý díl má 736 stran a obsah obou knih by měl být shodný s prvním francouzským vydáním z let 1957 a 1958.

28. únor 2021: 1. anglické vydání l'Intégrale
První anglické vydání ze série "Complete unabridged version" (kompletní nezkrácená verze), u nás známé jako série l'Intégrale, vychází na Amazonu v Kindle Editon pod titulem "Angelique. Marquise of the Angels". Dílo Anne Golon přeložila Samantha David, obálku a doprovodné ilustrace vytvořila Nadine Goloubinoff.

Všechny novinky

Nové knihy
Série BD Angélique Manga

Série l'Intégrale a Version d'Origine

Přehled světových vydání série Angélique l'Intégrale

KNIHY Z EDICE ANGÉLIQUE: l'INTÉGRALE
„KOMPLETNÍ DÍLO“
Vydavatelství Fragment (ČR):
04/2010: Světla a stíny Paříže
Vydav. Klub semejnogo dosuga (Rusko):
06/2011: Válka v krajkách
Vydavatelství Fukkan.com (Japonsko):
07/2014: Válka v krajkách
Vydavatelství Litera (Rumunsko):
10/2016: Světla a stíny v Paříži
Vydavatelství Archipoche (Francie):
11/2017: Cesta do Versailles
Vydavatelství Amazon Kindle Edition (VB):
02/2021: Markýza andělů 1 - Dětství

KNIHY Z EDICE ANGÉLIQUE: VERSION d'ORIGINE
„PLNÁ VERZE“ Z LET 1957-1985
Vydavatelství Čarobna Knjiga (Srbsko):
10/2016: Zamilovaná Angelika
Vydavatelství l’Archipel (Francie):
10/2017: Nezkrotná Angelika
11/2021: Angelika, markýza andělů
Vydavatelství Azbuka (Rusko):
08/2018: Vítězství Angeliky
Vydavatelství Pocket (Francie):
11/2021: Angelika, markýza andělů
11/2021: Angelika, cesta do Versailles
Hosté usedali ke stolu. Byla to soukromá večeře pro nejbližší přátele z Rescatorovy flotily, velitele jeho lodí a hosty, které víceméně pozvat museli. Společnost se takhle vytvořila hned na počátku cesty a teď už to byla uzavřená skupinka, přestože to někdy tak nevypadalo, neboť lidé, kteří v poměrně krátké době prožili stejná dobrodružství, chtíce nechtíce mají stejné starosti a stejné radosti. Ale na počest vína prostřeli slavnostněji a před každým stolovníkem stál pohár z českého skla, jemuž přísada zlata dodává jeho typickou červenou barvu.

(Golon, Anne – Golon, Serge. Angelika a spiknutí stínů. Praha: Český spisovatel, 1994, s. 183)
Přehled starších citátů měsíce od 2/2007

Novinky na webu
Videa s Anne Golon
Stručný přehled video reportáží a rozhovorů s Anne Golon, ale také několika vzpomínkových videí na její počest, publikovaných na kanálu Youtube.

Královské paruky
Paruky mají dlouhou historii a používají se dodnes, nicméně ve chvíli, kdy král Slunce začal ztrácet vlasy, se vytvoření dokonalé paruky rázem stalo přímo státní záležitostí. Benoît Binet se stal mistrem svého oboru.

Královská kuchyňská zahrada
Královská zeleninová kuchyňská zahrada byla ve Versailles vybudována v letech 1678 až 1683. Vytvořil ji Jean-Baptiste de La Quintinie na žádost samotného krále Ludvíka XIV., který rád pozoroval své zahradníky při práci stejně jako ochutnával svou zeleninu a ovoce.

Hlasná trouba království: Claude Le Petit
Claude Le Petit, Le Poète Crotté, Théophile Le Jeune... básník, jehož z románu a filmů Angelika známe pod jmény Ufúľaný Básnik nebo Básník Špína, nastavoval zrcadlo společnosti a někdy i sám sobě.